Thiết bị phân tích dư lượng dung môi Intuvo

Thiết bị phân tích dư lượng dung môi Intuvo cho phép phân tích nhanh, chính xác, đảm bảo độ lặp lại về hàm lượng dung môi loại 1 và loại 2A /B trong các sản phẩm dược phẩm.

Được cấu hình sẵn và được thử nghiệm tại nhà máy, các thiết bị phân tích này trang bị bộ lấy mẫu headspace Agilent 7697A với chu trình đưa mẫu nhanh chóng giúp tối đa hóa năng suất mẫu mà không sợ nhiễm “carry over”

 

Chi tiết sản phẩm Sản phẩm liên quan

Đặc tính nổi bật

  • Đáp ứng các yêu cầu trong các hướng dẫn của ICH, USP, và EP cho xác định dư lượng các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi trong mẫu dược phẩm công thức.
  • Hệ thống GC 9000 Intuvo Agilent.
  • Hệ thống đưa mẫu headspace 7697A Agilent.
  • Đầu dò kép FID với bộ tiêm mẫu đơn chia dòng vào 2 cột
  • Tối ưu hóa khi phân tích dung môi thuộc nhóm 1A và 2A/B theo USP.
  • Cột, mẫu kiểm tra, phương pháp phân tích tạo sự phù hợp với quy trình chuẩn của phòng thử nghiệm.
  • Bao gồm DVD với hệ thống dữ liệu phương pháp được tối ưu hóa cho các phân tích cụ thể, hướng dẫn nhanh, chi tiết để phát triển phương pháp nhanh hơn và kết quả thử nghiệm của hãng theo ứng dụng cụ thể từ thiết bị phân tích đặc trưng.
  • Cài đặt tại chỗ và thiết bị phân tích được kiểm tra hiệu năng bởi kỹ thuật viên được chứng nhận của hãng để xác nhận rằng thiết bị và ứng dụng của bạn đáp ứng các tiêu chí hiệu năng phân tích của Agilent.
  • Hệ thống rất quen thuộc đảm bảo nhóm của bạn có thể sẵn sàng thực hiện được việc hiệu chuẩn và xác nhận ngay khi hệ thống được cài đặt.
  • Việc cài đặt bao gồm quá trình xác nhận  bằng cách sử dụng chuẩn nhóm 2A gồm 15 chất pha trong dung môi DMSO

Thông số kỹ thuật

Video

Catalogiue

Chat zalo
Chat messenger
Liên hệ chúng tôi