1

Thiết bị phân tích monome polymer

Thiết bị phân tích monome lớp polymer của Agilent cung cấp máy phân tích GC sẵn sàng để phân tích tạp chất trong các mẫu ethylene và propylene sử dụng các đầu dò FPD, FID, PDHID và MSD.

Có thể chọn cấu hình chìa khóa trao tay “turnkey” hoặc tùy chỉnh.

 


ĐẶC TÍNH NỔI BẬT

  • Thiết bị phân tích tùy chỉnh dựa trên máy GC và MSD hàng đầu của Agilent trong ngành công nghiệp giúp phân tích số lượng tối đa các chất phân tích bao gồm Arsine và Phosphine.
  • Hệ thống PDHID giúp định lượng mức độ thấp của Hydrogen, Oxy và Nitơ.
  • Hệ thống Methanizer giúp phát hiện nồng độ CO và CO2 ở hàm lượng thấp bằng đầu dò FID.
  • Hệ thống trộn động lực tùy chọn hỗ trợ hiệu chuẩn.

NGUYÊN LÝ VẬN HÀNH


CÔNG NGHỆ


THÔNG SỐ KỸ THUẬT


Tài liệu kỹ thuật