Phân tích môi trường và đưa ra
giải pháp khắc phục

Ô nhiễm môi trường là hiện trạng môi trường xuất hiện những chất độc, chất hại dẫn đến thay đổi nhanh chóng và gây tác hại xấu đến cuộc sống con người. Chính vì vậy việc phân tích môi trường và đưa ra giải pháp khắc phục luôn được chú trọng hàng đầu.

Từ kiểm tra dư lượng thuốc trừ sâu, kiểm soát chất lượng nước, không khí cho đến các kim loại vi lượng , chúng tôi cung cấp các giải pháp nhanh chóng, chính xác và độ nhạy cao để kiểm tra và phát hiện các chất gây ô nhiễm ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống.

Một số giải pháp phổ biến

Phân tích VOCs trong nước sinh hoạt theo quy chuẩn QCVN 01-1:2018/BYT

Hệ P&T Atomx XYZ của Teledyne Tekmar kết hợp với GC/MSD 5977B của Agilent cung...

Phân tích VOCs trong khí thải – Tiêu chuẩn EU CEN/TS13649

Trong những năm gần đây giải hấp nhiệt đã trở nên phổ biến hơn nhiều...

Phân tích nước

Đảm bảo chất lượng nước Ô nhiễm nguyên tố vô cơ đối với nguồn nước...

Phơi nhiễm môi trường

Các giải pháp cho sự phơi nhiễm chất ô nhiễm trong môi trường Mỗi ngày,...

Quan trắc không khí

Giám sát các chất độc hại gây ô nhiễm trong không khí để bảo vệ...