Thực Phẩm

Thực phẩm: Những giải pháp của chúng tôi giúp các chuỗi cung cấp thực phẩm toàn cầu đảm bảo kiểm soát các chất gây ô nhiễm, cho dù đó là hóa chất, virut, vi khuẩn hay vi sinh. Khách hàng của chúng tôi bao gồm các phòng thí nghiệm và cơ quan quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm hay các công ty sản xuất, đóng gói và phân phối thực phẩm.