Hoá chất và năng lượng

HOÁ CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG

Hóa chất và năng lượng: Thế giới vận hành bằng năng lượng và các công ty năng lượng cần định vị, chiết xuất, tinh chế nhiên liệu một cách hiệu quả, tiết kiệm. Giải pháp của chúng tôi giúp khách hàng tối đa hóa quy trình sản xuất và có thể dự đoán, ngăn chặn trước các sự cố tiềm ẩn trong quá trình hoạt động. Chúng tôi cũng hỗ trợ các nhà nghiên cứu năng lượng tiến hành tìm hiểu về các nguồn nguyên nhiên liệu sinh học, năng lượng tái tạo và các dạng năng lượng thay thế khác.