Các giải pháp về hoá chất và năng lượng

Thế giới vận hành bằng năng lượng và các công ty năng lượng cần xác định vị trí, khai thác và tinh chế nhiên liệu một cách hiệu quả và tiết kiệm chi phí. Các giải pháp của chúng tôi giúp khách hàng tối đa hóa sản lượng và dự đoán các lỗi trong nhà máy lọc dầu trước khi chúng xảy ra. Agilent cũng giúp các nhà nghiên cứu năng lượng điều tra nhiên liệu sinh học, nhiên liệu tái tạo và các dạng năng lượng thay thế khác.

Một số giải pháp phổ biến

Xác định tồn dư NMP và thành phần VOCs trong điện cực Lithium

Pin lithium ion đang là công nghệ lưu trữ mới nhất và hiện đại nhất...

Hóa dầu

Phân tích hóa dầu nhanh, chính xác và mạnh mẽ Việc phân tích các thành...

Khí thiên nhiên

Đạt được phân tích nhanh và chính xác một cách nhất quán Sự nứt vỡ...

Nhiên liệu sinh học & Năng lượng thay thế

Đo lường chính xác độ tinh khiết và ô nhiễm với độ tin cậy Nhiên...