Khí thiên nhiên

Đạt được phân tích nhanh và chính xác một cách nhất quán

Sự nứt vỡ thủy lực của các thành tạo đá phiến đang tạo ra sự tăng trưởng lớn về Khí thiên nhiên và hóa dầu trên toàn thế giới. Thị trường toàn cầu cũng cho phép giao dịch rộng rãi khí đốt thiên nhiên dưới dạng hàng hóa số lượng lớn, trong đó giá cả dựa trên hàm lượng năng lượng.

Tuy nhiên, các giải pháp phân tích hiệu quả là rất quan trọng, các phương pháp truyền thống không bao gồm cột mao quản và điều khiển áp suất điện tử, dẫn đến việc lấy mẫu kém chính xác và hiệu quả. Công nghệ mới làm tăng độ chính xác của phép phân tích, cũng như cho phép hoàn thành các phép đo thường trong vòng chưa đầy 75 giây. Các giải pháp áp suất điện tử, kiểm soát lưu lượng và mao quản, cùng với các đầu dò nhạy hơn đảm bảo thiết kế sắc ký đơn giản hóa với ít chuyển đổi van hơn và năng suất tổng thể cao hơn. Agilent 7890B GC cũng cung cấp một thiết lập đơn giản hơn, thời gian phân tích cả thành phần hydrocacbon và nồng độ tạp chất nhanh hơn, đồng thời cải thiện giới hạn phát hiện và phân giải.

Một loạt các máy phân tích GC và MicroGC được cấu hình sẵn và được thử nghiệm tại nhà máy có sẵn để thực hiện nhanh chóng trong các phân tích tại phòng thí nghiệm và hiện trường về khí thiên nhiên hóa lỏng và khí thiên nhiên.

Chat zalo
Chat messenger
Liên hệ chúng tôi