Cung cấp các công cụ mạnh mẽ để phân tích

Phục vụ cho các công tác giám định pháp y như khám nghiệm hiện trường, tử thi, kiểm tra xác định vật chứng tang chứng. Agilent cung cấp các công cụ và công cụ mạnh mẽ để phân tích và xác minh bằng chứng tại phiên tòa và thực thi pháp luật

Quy trình phân tích nhanh không cần chuẩn bị mẫu cho ứng dụng Pháp y sử dụng GC/MS QuickProbe

Nhu cầu phân tích nhanh để xác định các hợp chất trong nhiều loại mẫu...

Tự tin kiểm tra chất lượng của các sản phẩm cần sa

Phân tích tecpen Các tecpen góp phần tạo nên hương vị, mùi thơm của cần...