Giải Pháp

Thực phẩm


Những giải pháp của chúng tôi giúp các chuỗi cung cấp thực phẩm toàn cầu đảm bảo kiểm soát…

Môi trường


Từ dư lượng thuốc trừ sâu đến dư lượng dược phẩm hay kim loại vi lượng,…

Dược phẩm


Chúng tôi cung cấp các giải pháp phân tích phục vụ ngành công nghiệp dược phẩm đa dạng nhất…

Giám định hình sự


Chúng tôi trợ giúp các y bác sĩ chống lại bệnh ung thư và các loại bệnh khác….

Hoá chất và năng lượng


Thế giới vận hành bằng năng lượng và các công ty năng lượng cần định vị,…

Chân không


Hầu hết các nghiên cứu khoa học đời sống và chuẩn đoán bệnh phẩm….