Nhiên liệu sinh học & Năng lượng thay thế

Đo lường chính xác độ tinh khiết và ô nhiễm với độ tin cậy

Nhiên liệu sinh học được sản xuất từ ​​nhiều nguồn khác nhau bao gồm hạt, tảo, xenlulo và khí mêtan do vi sinh vật tạo ra – mỗi nguồn đều mang lại nhiều lợi thế về môi trường. Tuy nhiên, độ tinh khiết có thể là một thách thức và việc lưu trữ lâu dài một số loại nhiên liệu có thể thúc đẩy sự phát triển sinh học và sự oxy hóa. Sử dụng nhiên liệu pha trộn trong động cơ được thiết kế cho động cơ diesel từ dầu mỏ cũng có thể gây ra sự cố với máy bơm kim phun và các bộ phận khác.

Tiêu chuẩn ASTM và CEN xác định phương pháp xác định dầu diesel sinh học (% FAME) trong nhiên liệu diesel. Tương tự như vậy, những lo ngại về tính ổn định đã thúc đẩy một số ngành công nghiệp giảm giới hạn điêzen sinh học của họ đối với hỗn hợp nhiên liệu. Để đáp ứng các yêu cầu khác nhau này, bạn phải kiểm chứng một cách đáng tin cậy chất lượng hỗn hợp và hàm lượng diesel sinh học.

Agilent cung cấp các giải pháp sáng tạo để xử lý tốt nhất những thách thức này – từ Máy phân tích dầu diesel sinh học GC mạnh mẽ đến các hệ thống nhỏ gọn, di động hơn như Máy phân tích khí sinh học 490 Micro GC di động, Máy phân tích 4500 FTIR di động và Máy phân tích 5500 FTIR nhỏ gọn phù hợp lý tưởng cho các phòng thí nghiệm hiện trường.

Chat zalo
Chat messenger
Liên hệ chúng tôi