Sàng lọc định lượng đa dư lượng Thuốc thú y trong thủy sản sử dụng Agilent 6470 Triple Quadrupole LC / MS