Comprehensive LC/MS/MS Workflow of Pesticide Residues in Food Using the Agilent 6470 Triple Quadrupole LC/MS System

Siji Joseph, Aimei Zou, Limian Zhao, Patrick Batoon, and Chee Sian Gan Agilent Technologies, Inc.

Ứng dụng này chứng minh việc sử dụng Giải pháp toàn diện của Agilent dMRM để sàng lọc đa dư lượng Thuốc thú y trong nền mẫu thủy sản. Hiệu suất định lượng đối với 210 loại thuốc thú y đã được đánh giá trong nền tôm và cá hồi. Các điều kiện thử nghiệm quy trình làm việc bao gồm chuẩn bị mẫu, tách sắc ký, phát hiện trên MS và xử lý dữ liệu, cùng với bộ kit hóa chất cung cấp giải pháp toàn diện dMRM cho phân tích đa dư lượng thuốc thú y .Hiệu suất của phương pháp được đánh giá dựa trên giới hạn phát hiện (LOD), giới hạn định lượng (LOQ), độ tuyến tính của đường chuẩn, độ chính xác, độ chụm và độ thu hồi. Độ nhạy của phương pháp được thiết lập bằng cách sử dụng các chuẩn trên nền mẫu trong phạm vi từ 0,1 đến 100 μg / kg. Tất cả các chất phân tích đều cho thấy độ tuyến tính của R2> 0,99 với các đường chuẩn được xây dựng từ LOQ đến 100 μg / kg. % RSD của tín hiệu đáp ứng là <14% và thời gian lưu là <0,4%. Độ thu hồi và độ lặp lại của chất phân tích được đánh giá bằng cách sử dụng mẫu kiểm soát thêm chuẩn (QC) ở hai mức nồng độ 10 và 25 μg / kg. Hơn 93% chất phân tích đạt độ thu hồi từ 60 đến 120%, với độ lặp lại độ thu hồi (độ lặp lại được tính bằng cách sử dụng kỹ thuật intrabatch) là% RSD ≤20%. Cả nền tôm và cá hồi đều cho độ thu hồi và độ chụm tương tự nhau, chứng tỏ tính ứng dụng và khả năng của Giải pháp dMRM của Agilent trong phân tích đa dư lượng thuốc thú y trong nền thủy sản

Giải pháp dMRM Thuốc thú y của Agilent (G5368AA) là một giải pháp quy trình công việc đầu cuối hoàn chỉnh bao gồm chiết xuất mẫu và tinh sạch chất phân tích, điều kiện tách sắc ký và phát hiện trên đầu dò khối phổ MS cũng như phương pháp phân tích và xử lý dữ liệu. Quy trình làm việc ban đầu được phát triển để phân tích chính xác và tin cậy hơn 200 loại thuốc thú y thuộc nhiều nhóm khác nhau trong cơ thịt gà, thịt bò và thịt lợn. Nghiên cứu này nhằm chứng minh rằng giải pháp này có thể được áp dụng cho các nền mẫu thủy sản như tôm và cá hồi..

Trong tổng số 210 chất phân tích mục tiêu trong nghiên cứu này, có 60 chất có giới hạn dư lượng tối đa (MRL) được thiết lập trong thủy sản do AOAC quy định — với 11 mục bổ sung được quy định bởi Bộ Quy định Liên bang, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) của Hoa Kỳ,cơ quan y tế công cộng tại Hoa Kỳ, hoặc quy định chung.

Chất chuẩn và Vật liệu thử

Chất chuẩn thuốc thú y mua từ hãng Sigma-Aldrich (St. Louis, MO, USA), hóa chất nghiên cứu Toronto (Ontario, Canada), và Alta Scientific (Tianjin, China). Acetonitrile (ACN), methanol (MeOH), và nước của hãng Agilent loại dành cho MS được sử dụng cho nghiên cứu. Tất cả các dung môi khác được sử dụng đều là loại HPLC của Sigma-Aldrich. Hóa chất bổ sung cho pha động (LC/MS) cũng được mua từ Sigma-Aldrich. Dung dịch chuẩn gốc riêng lẻ của từng thuốc thú y được pha từ các chuẩn thuốc thú y dạng bột hoặc lỏng ở nồng độ 1.000 hoặc 2.000 µg / mL sử dụng dung môi thích hợp (MeOH, hoặc dimethyl sulfoxide (DMSO), ACN, nước hoặc hỗn hợp dung môi) để hòa tan. Một vài dung dịch chuẩn gốc (100 µg / mL) được mua từ các nhà cung cấp được liệt kê ở trên.

Hỗn hợp chuẩn (1 µg / mL của mỗi chất phân tích pha trong hỗn hợp dung môi ACN/nước 50/50) được chuẩn bị từ các dung dịch chuẩn gốc riêng lẻ và được sử dụng cho thí nghiệm này.

Các mẫu tôm và cá hồi tươi được mua từ một cửa hàng tạp hóa địa phương. Các mẫu được đồng nhất bằng máy xay. Cân 2,0 ± 0,1 g phần thịt hỗn hợp trong một ống polypropylene 50 mL. Nếu mẫu không được phân tích ngay lập tức, các mẫu thịt đồng nhất được bảo quản ở -20 ° C.

Việc chuẩn bị mẫu được thực hiện theo quy trình của giải pháp Agilent (GG5368) được trình bày trong hình 1. Quy trình trình chuẩn bị mẫu dựa trên kỹ thuật chiết dung môi, sau đó tinh sạch bằng cột tinh sạch mẫu Captiva EMR—Lipid của Agilent (5190-1003), sử dụng hệ thống qua cột có trợ áp của agilent (5191-4101) .

Các mẫu kiểm soát (QC) được thêm chuẩn trước khi chiết bằng cách cho dung dịch chuẩn thú y với nồng độ thích hợp vào các nền thủy sản đã được đồng nhất ở hai mức nồng độ cho mỗi chất nền, 10 μg/kg cho mức trung bình (MQC), and 25 μg/kg cho mức nồng độ cao (HQC), tương ứng . Sau khi thêm chuẩn vào nền mẫu, mẫu được lắc đều trong 30 giây, sau đó để yên khoảng 15 đến 20 phút. Điều này làm cho các chất chuẩn thêm vào tương tác với nền mẫu. Dãy chuẩn làm việc: Dùng chuẩn có nền mẫu Dịch chiết nền mẫu trắng được chuẩn bị bằng cách chiết các mẫu không có phát hiện chất phân tích Các dung dịch chuẩn làm việc có nền mẫu (Matrix-matched calibration standards) được chuẩn bị bằng cách thêm chuẩn với nồng độ thích hợp vào dịch chiết mẫu trắng. Nồng độ của mỗi chất phân tích trong các dung dịch chuẩn nếu tính trên mẫu thực là 0,1, 0,25, 0,5, 1,0, 2,5, 5,0, 10,0, 25,0, 50,0 và 100,0 μg / kg. Xem xét hệ số pha loãng 10 lần được đưa vào trong quá trình chuẩn bị mẫu, nồng độ chuẩn chạy thực là 0,01, 0,025, 0,05, 0,10, 0,25, 0,5, 1,0, 2,5, 5,0 và 10,0 μg/L (ppb) trong dịch chiết nền trắng.

Chuẩn dung môi nồng độ 2,5 μg/L pha trong dung môi ACN/nước tỉ lệ 50/50 được sử dụng để đánh giá ảnh hưởng của nền bằng cách so sánh tín hiệu đáp ứng của chất phân tích trong chuẩn dung môi và chuẩn có nền mẫu Pha động A là nước với 4,5 mM amoni fomat, 0,5 mM amoni florua và 0,1% axit fomic; pha động B là 50/50 ACN / MeOH với 4,5 mM amoni fomat, 0,5 mM amoni florua và 0,1% axit fomic. Hệ thống LC được trang bị vòng loop 20 µL và khả năng rửa nhiều lần. Vui lòng tham khảo hướng dẫn quy trình làm việc đi kèm với Giải pháp toàn diện dMRM cho phân tích đa dư lượng thuốc thú y Agilent để biết thêm chi tiết

Thiết Bị

Tách sắc ký được thực hiện bằng cách sử dụng cột Agilent InfinityLab Poroshell 120 EC-C18 (P/N 695575-302) được lắp đặt trên Agilent 1290 Infinity II LC. Các mô-đun riêng lẻ của 1290 Infinity II LC là:

 • Agilent 1290 Infinity II Flexible pump (G7104C)
 • Agilent 1290 Infinity II Multisampler (G7167A)
 • Agilent 1290 Infinity II Multicolumn Thermostat (G7116A)

Phương pháp

“6470_VetDrug_Comprehensive.m” có trong Giải pháp dMRM Thuốc thú y của Agilent 6470 LC / TQ (G6470AA) đã được sử dụng trực tiếp phân tích. LC / TQ với nguồn ion Agilent Jet Stream (AJS) được vận hành ở chế độ giám sát MRM theo thời gian lưu (dMRM). File autotune của hệ thống LC / TQ được thực hiện ở độ phân giải unit với chế độ báo cáo m/z dưới 100 được bật.

Phần mềm Agilent MassHunter Acquisition (phiên bản 10.0) được sử dụng để thu thập dữ liệu và phần mềm phân tích Định lượng Agilent MassHunter (phiên bản 10.0) được sử dụng để xử lý d

Phương pháp quy trình làm việc đơn giản cho phép sàng lọc nhiều hợp chất thuốc thú y thuộc nhiều nhóm khác nhau

Trong tổng số 210 chất phân tích mục tiêu, 60 chất có giới hạn dư lượng tối đa (MRLs) được thiết lập cho thủy sản theo hướng dẫn của AOAC và kết quả được tóm tắt trong Bảng 1. Độ nhạy của phương pháp được thiết lập bằng cách sử dụng các dung dịch chuẩn làm việc có nền mẫu (thêm chuẩn vào dịch chiết mẫu trắng) và hiệu suất thu hồi được chứng minh bằng cách sử dụng mẫu kiểm soát QC thêm chuẩn trước khi chiết ở các mức nồng độ khác nhau

MRL của tất cả các chất mục tiêu được liệt kê trong hướng dẫn AOAC đối với thủy sản lớn hơn hoặc bằng 10 μg / kg và kết quả khảo sát hiệu suất thu hồi sử dụng mẫu thêm chuẩn ở nồng độ 10 μg /kg) chứng tỏ giải pháp là thích hợp để sàng lọc tất cả các chất phân tích này.

Đối với lufenuron (MRL: 1.350 μg / kg), LOD được thiết lập sử dụng điểm chuẩn có nền mẫu là 10 μg/kg và mẫu HQC thêm chuẩn trước khi chiết (ở 25 μg / kg) được sử dụng để đánh giá hiệu suất thu hồi. Tóm lại, Phương pháp có thể đạt được các yêu cầu MRL đối với tất cả 60 chất phân tích ở tôm theo hướng dẫn của AOAC.

Phương Pháp LC/TQ

Phương pháp LC/TQ có trong Giải pháp dMRM cho phân tích đa dư lượng thuốc thú y được sử dụng để đánh giá hoạt động. chất phân tích được phân tách bằng cách sử dụng cột InfinityLab Poroshell EC-C18 dẫn đến việc phân tách tốt và phân bố thời gian lưu của 210 loại thuốc thú y có chương trình chạy 13 phút. Mỗi chất phân tích được giám sát bởi 2 hoặc 3 MRM để đáp ứng các yêu cầu quy định về nhận dạng và xác nhận bằng phương pháp LC / TQ. Phương pháp dMRM mặc định sử dụng thời gian chu kỳ là 750 mili giây và thời gian dừng cho mỗi quá trình chuyển đổi dMRM nằm trong khoảng từ 7 đến 370 mili giây.

LOD, LOQ, và độ tuyến tính

LOD và LOQ được thiết lập bằng cách sử dụng nhiều nhiều dung dịch chuẩn có nền mẫu ở các nồng độ khác nhau để đánh giá (thêm chuẩn vào dịch chiết mẫu trắng). Đối với mỗi hợp chất, tỷ lệ tín hiệu trên nhiễu (S / N) được xác định cho

LOD là S / N> 3 và S / N> 10 đối với LOQ, sử dụng chiều cao peak cho tín hiệu và thuật toán RMS tự động để tính nhiễu, có trong phần mềm Phân tích Định lượng Agilent’s MassHunter. Để xác định LOQ, một đánh giá bổ sung như độ chọn lọc đối với chất phân tích xét cho từng nền mẫu và độ tái lập tín hiệu đáp ứng của chất phân tích cũng được xem xét. Việc tính toán LOD và LOQ chỉ dựa trên S / N có thể bị ảnh hưởng nếu có sự đóng góp của nền mẫu do sự hiện diện của các chất phân tích trong nền mẫu hoặc ảnh hưởng nền mẫu. Khi có sự đóng góp từ nền mẫu vào chất phân tích, LOD được định nghĩa là diện tích peak gấp ba lần phần thêm vào của nền mẫu và LOQ diện tích peak gấp năm lần phần thêm vào của nền mẫu. Độ tái lập tín hiệu đáp ứng của chất phân tích được tính toán từ ba lần tiêm lặp lại là một yếu tố quan trọng khác được xem xét đối với LOQ, và% RSD nhỏ hơn tiêu chí chấp nhận điển hình là 20%. Điểm chuẩn thấp nhất tương ứng với 0,1 μg / kg, thấp hơn đáng kể so với yêu cầu MRLs theo quy định (≥10 μg / kg) đối với hầu hết các loại thuốc thú y trong thủy sản. Ngoài ra, cường độ tín hiệu của nhiều cặp MRM của chất phân tích cho thấy tiềm năng đạt đến LOD và LOQ thấp hơn.

Đường chuẩn cho từng chất phân tích mục tiêu được tạo bằng cách sử dụng các dung dịch chuẩn có nền mẫu bắt đầu từ LOQ xác định đến mức thêm chuẩn cao nhất. Ví dụ, đối với chất phân tích mục tiêu có LOD ở 0,1 μg / kg, đường chuẩn được xây dựng từ 0,25 đến 100 μg / kg; đối với chỉ tiêu có LOD ở 1 μg / kg, khoảng đường chuẩn là 2,5 đến 100 μg / kg; và đối với chỉ tiêu có LOD ở 10 μg / kg, khoảng đường chuẩn là 25 đến 100 μg / kg. Mô hình hồi quy được sử dụng trong nghiên cứu này là tuyến tính không qua gốc tọa độ và trọng số 1/x. Tất cả các chất phân tích mục tiêu đều đáp ứng yêu cầu về độ tuyến tính của đường chuẩn là R2> 0,99. Bảng 1 cho thấy dữ liệu LOD, LOQ và đường chuẩn của tất cả các chất phân tích mục tiêu trên tôm.

Độ chính xác và độ chụm của thiết bị

Giá trị độ chính xác trung bình cho mỗi điểm chuẩn có nền mẫu được tính toán từ dữ liệu ba lần tiêm. Các giá trị chính xác trung bình cho tất cả chỉ tiêu nằm trong khoảng 70 đến 120%.

Độ chụm được xác định bằng cách tính toán% RSD của tín hiệu đáp ứng của chất phân tích và thời gian lưu (RT) bằng cách sử dụng dữ liệu ba lần tiêm lặp cho các điểm chuẩn có nền mẫu. Độ chụm tốt đạt được xét về tín hiệu đáp ứng và thời gian lưu tốt đối với tất cả các chất phân tích trong cả hai nền mẫu

Ví dụ,% RSD của tín hiệu đáp ứng cho tất cả các chỉ tiêu ở tôm ở nồng độ 25 μg / kg là <14% và % RSD của thời gian lưu của tất cả các chất phân tích mục tiêu nằm trong khoảng 0,3%. Các kết quả độ chụm xác nhận khả năng tái lập tuyệt vời của quá trình tách sắc ký và phát hiện

Hiệu suất thu hồi và khả năng lặp lại

Trong thí nghiệm này, tác động của việc chuẩn bị mẫu đối với hiệu suất thu hồi được đánh giá bằng cách sử dụng mẫu QC thêm chuẩn ở hai nồng độ (MQC và HQC). Mỗi mức QC thêm chuẩn được chuẩn bị mẫu với 4 lần. Mỗi mẫu chuẩn bị được phân tích lặp lại 2 lần. Độ thu hồi được tính toán bằng cách sử dụng đường chuẩn có nền mẫu. Độ thu hồi trung bình được tính toán từ kết quả tiêm lặp lại của bốn lần chuẩn bị mẫu. Độ lặp lại của độ thu hồi được đo bằng% RSD của các giá trị thu hồi được tính toán bằng cách sử dụng các kết quả trong ngày của các mẫu QC thêm chuẩn.

Hiệu suất thu hồi hơn 93% cho hầu hết các chỉ tiêu, đáp ứng phạm vi chấp cho phép từ 60 đến 120% với độ lặp lại RSD ≤20%. Đối với các chỉ tiêu baquiloprim, chlortetracycline, deacetylcefapirin, doxycycline, erythromycin, haloxon, imidocarb, maduramicin, malachite green, monensin, narasin, nicotine và salinomycin, hiệu suất thu hồi trong phạm vi khoảng 30 đến 60% ,

tuy nhiên, độ lặp lại thu hồi đối với các chỉ tiêu này nằm trong khoảng 20% RSD, thể hiện sự đồng nhất kết quả của phương pháp này. Những kết quả này khẳng định hiệu suất thu hồi của các chất phân tích lặp lại bằng cách sử dụng Captiva EMR— Làm sạch mẫu béo. Hiệu suất thu hồi kém đã được quan sát đối với chất chuyển hóa amprolium và dipyrone hydrate (<30%), tuy nhiên, không có MRL nào được quy định cho các chỉ tiêu thuốc thú y này trong thủy sản. Các giá trị% RSD lặp lại của độ thu hồi cho các chỉ tiêu này nằm trong khoảng 23%

Hình 2 tóm tắt độ lặp lại của hiệu suất thu hồi của 25 chỉ tiêu đại diện từ mỗi lần chuẩn bị mẫu và tiêm lặp lại của mẫu MQC.

25 chất chuẩn này tương ứng với hỗn hợp chuẩn thuốc thú y của Agilent (P/N 5799-0015), được đề cặp trong Bảng 1. Giá trị thu hồi nhất quán cho tất cả các chất mục tiêu trong bốn lần chuẩn bị mẫu của mẫu QC xác nhận hiêu năng của quy trình làm việc. Kết quả độ thu hồi trung bình và độ lặp lại của tất cả các chất mục tiêu được đưa vào Bảng 1 Đánh giá hiệu ứng nền mẫu Hiệu ứng nền mẫu (ME) được định nghĩa là tỷ lệ tín hiệu đáp ứng của chất phân tích (I) trong dung dịch chuẩn có nền mẫu vớ tín hiệu đáp ứng của chất phân tích trong chuẩn dung môi (Phương trình 1). Giá trị ME càng gần 100%, hiệu ứng nền mẫu càng ít xuất hiện ..

Thông thường, không có yêu cầu nghiêm ngặt về tiêu chí ME có thể chấp nhận được, vì hiệu ứng nền mẫu có thể được hiệu chỉnh bằng cách sử dụng chuẩn có nền mẫu. Tuy nhiên, hiệu ứng nền mẫu là một tham số quan trọng để đánh giá độ nhạy và độ tin cậy của phương pháp. Trong nghiên cứu này, ME đã được khảo sát bằng cách sử dụng các dung dịch chuẩn có nền mẫu và chuẩn dung môi ở nồng độ 2,5 μg / L. Trong nền mẫu tôm, trong tổng số 210 chất phân tích,> 96% chất phân tích mục tiêu có ME trên 75%, cho thấy “hiệu ứng nền mẫu âm – gây giảm tín hiệu” nhỏ.

Năm chỉ tiêu, cyromazine, dicloxacillin, chất chuyển hóa dipyrone hydrate, narasin và salinomycin, dẫn đến ME từ 50 đến 75%, cho thấy sự ức chế ion vừa phải. Hai chỉ tiêu, 2,4,6-tri amino-pyrimidine-5-carbonitrile và metronidazole-OH, có ME trong khoảng 25 đến 50%, cho thấy “hiệu ứng nền mẫu âm” đáng kể; và một chỉ tiêu (erythromycin) có biểu hiện “hiệu ứng nền mẫu âm” nặng với ME <25%.

Xác nhận phương pháp trong nền cá hồi

Độ nhạy của phương pháp trong nền cá hồi tương tự như trong nền tôm. Các đường chuẩn được xây dựng từ LOQ đến 100 μg / kg và tất cả các chỉ tiêu đều thể hiện độ tuyến tính R2> 0,99.

Độ chụm của tín hiệu đáp ứng và thời gian lưu của chất phân tích thể hiện qua giá trị %RSD lần lượt là < 13% và < 0.5 %. Hiệu suất thu hồi của điểm chuẩn có nền mẫu tiêm lặp 3 lần (n = 3) trong khoảng 80 -110% với RSD ≤13% . Hơn 94% chỉ tiêu phân tích ở cá hồi có hiệu suất thu hồi phù hợp với tiêu chí chấp nhận từ 60 đến 120% và RSD lặp lại của hiệu suất thu hồi cho tất cả các chỉ tiêu là ≤20%. Kết quả xác nhận hiệu năng phương pháp trên nền cá hồi đã xác nhận khả năng áp dụng quy trình này là quy trình phân tích thường quy để sàng lọc thuốc thú y trong các nền thủy sản khác.

Hai chỉ tiêu, amprolium và rafoxanide, thể hiện khả năng thu hồi kém (<30%) trong nền này. Ảnh hưởng nền mẫu âm đối với một số chỉ tiêu từ nền cá hồi cao hơn một chút khi so sánh với nền tôm.

Hình 3. Chồng sắc ký đồ MRM (n = 8) của hai chất phân tích mục tiêu đã chọn ở nồng độ 10 μg/kg nền cá hồi, cho thấy độ lặp lại tốt của  phương pháp.

Hình 3 cho thấy sắc ký đồ MRM của hai chất phân tích mục tiêu, trimethoprim và febantel, đối với các mẫu QC thêm chuẩn ở nồng độ 10 μg/kg trong cá hồi. Hiệu suất thu hồi trung bình của các chất mục tiêu này lần lượt là 82% và 87%. Tín hiệu đáp ứng gần như bằng nhau từ 8 sắc ký đồ MRM của bốn lần chuẩn bị mẫu và tiêm lặp lại 2 lần cho mỗi mẫu chuẩn bị cho thấy độ lặp lại tốt (% RSD <5%).

Sự cãn nhiễu nền mẫu đã được quan sát khi phân tích chlorhexidine, clindamycin và gonadotropin trong cả nền tôm và cá hồi. Hàm lượng vết của carbadox, doxycycline, registerfloxacin, mebendazole, nalidixic acid, nicotine và oxytetracycline ảnh hưởng đến việc xác định LOQ ở tôm. Ngoài ra, dư lượng từ dimetridazole, emamectin B1a benzoate, piperonyl butoxide amoniac và sulfapyridine ảnh hưởng đến các phép xác định LOQ trong cá hồi. Khả năng chuyển đổi sang phương pháp sử dụng thiết bị LC 1260 Prime.

Phương pháp này được chuyển từ G5368AA dựa trên Agilent 1290 Infinity II LC sang cấu hình Agilent 1260 Infinity II Prime LC. Mục tiêu là đánh giá tính mạnh mẽ của phương pháp và khả năng mở rộng trên các cấu hình LC front-end khác nhau. Các mô-đun riêng lẻ của Hệ thống 1260 Infinity II Prime LC là:

 • Agilent 1260 Infinity II Flexible pump (G7104C)
 • Agilent 1260 Infinity II Multisampler (G7167A)
 • Agilent 1260 Infinity II Multicolumn Thermostat (G7116A)

Một loop tiêm 20 µL đã được sử dụng và các ống dẫn id 0,12 mm được đưa vào đường dẫn dòng chảy từ autosampler đến đầu dò. Chương trình gradient của 1260 Infinity II Prime LC đã được sửa đổi thích hợp để hiệu chỉnh những thay đổi gây ra bởi mô hình trộn của bơm và thể tích hệ thống. Sắc ký đồ MRM của tất cả 210 chỉ tiêu thuốc thú y khi chạy chuẩn có nền mẫu ở nồng độ 2,5 μg / L (tương đương với nồng độ chất tính trong mẫu là 25 μg / kg) bằng cách sử dụng Hệ thống 1290 Infinity II LC và 1260 Infinity II Prime LC được minh họa trong Hình 4 và 5, tương ứng. Chương trình rửa giải từ 1260 Infinity II Prime LC có thể so sánh với chương trình từ hệ thống 1290 Infinity II LC với những điều chỉnh thích hợp. Các chất phân tích mục tiêu như 2,4,6-tri amino- pyrimidine-5-carbonitril, amoxicillin, baquiloprim, cefapirin, cotinine, deacetylcefapirin, dicloxacillin, dicyclanil, diminazene, ractopamine, salbutamol (albuterol), sulfaguosinanidine có peak bị chẻ do ảnh hưởng của hiệu ứng dung môi.

Thuật toán tích phân tổng hợp phổ đã được sử dụng để lấy tích phân các chất mục tiêu này. Hình dạng peak của các chỉ tiêu này có thể được cải thiện bằng cách chuyển đổi mẫu trong hỗn hợp nước cao hơn để tiêm LC/TQ.

Xác nhận hiệu suất quy trình làm việc sử dụng Agilent 6495C LC / TQ

Hiệu suất quy trình làm việc cũng đã được xác nhận cho hệ thống Agilent 6495C LC / TQ (G6495CA) bằng cách sử dụng phương pháp phát hiện MS có trong Giải pháp dMRM Thuốc thú LC của Agilent (Kết quả không được trình bày ở đây). Kết quả thực hiện phương pháp sử dụng Agilent 6470 LC / TQ và 6495C có sự liên kết tốt với nhiều lợi ít được bổ sung khi sử dụng cấu hình cao hơn như độ nhạy được cải thiện.

Figure 4. Sắc ký đồ MRM đại diện của 210 chất phân tích mục tiêu thuốc thú y khi chạy dịch chuẩn có nền mẫu ở 2,5 μg/L. Nền tôm

Hình 5. Chồng sắc kí đồ MRM đại diện của 210 chất phân tích mục tiêu thuốc thú y khi chạy dịch chuẩn có nền mẫu ở 2,5 μg/L. Nền tôm. Chất phân tích được phân tách bằng cách sử dụng cột Agilent InfinityLab Poroshell EC-C18 được lắp đặt trên Hệ thống Agilent 1260 Infinity II Prime LC.

Nghiên cứu này tóm tắt việc sử dụng hiệu quả Giải pháp dMRM cho phân tích đa dư lượng thuốc thú y của Agilent để sàng lọc và định lượng 210 loại thuốc thú y thuộc nhiều nhóm khác nhau trong nền tôm và cá hồi. Kết quả từ nền tôm đã chứng minh độ tin cậy của giải pháp quy trình làm việc để có thể dùng làm quy trình phân tích thường quy cho sàng lọc 60 chỉ tiêu thuốc thú y được AOAC liệt kê.

Quy trình làm việc sử dụng một quy trình chuẩn bị mẫu đơn giản dựa trên chiết dung môi, sau đó là tinh sạch mẫu bằng cột Agilent Captiva EMR – Làm sạch lipid. Điều này giúp loại bỏ các chất cản nhiễu từ nền / lipid với hiệu quả cao, có chọn lọc và đảm bảo độ lặp của kết quả cũng như không ảnh hưởng đến hiệu suất thu hồi chất phân tích. Phương pháp LC 13 phút sử dụng cột Agilent InfinityLab Poroshell EC-C18. Cột cung cấp khả năng phân tách sắc ký tốt và phân phối RT đồng đều cho tất cả các chất phân tích mục tiêu. Thu thập dữ liệu LC / TQ ở chế độ dMRM với chuyển đổi cực nhanh để sử dụng hiệu quả nhất thời gian chu kỳ thiết bị. Độ nhạy của phương pháp đã giúp đạt được LOD dưới 5 µg / L (ppb) cho hầu hết các chất phân tích.

 1. An End-To-End Workflow for Quantitative Screening of Multiclass, Multiresidue Veterinary Drugs in Meat Using the Agilent 6470 Triple Quadrupole LC/MS, Agilent Technologies application note, publication number 5994-1932EN, 2020.
 2. AOAC guidelines on Screening and identification method for regulated veterinary drug residues in food, Version 7; June 20, 2018.
 3. The United States, Code of Federal Regulations (CFR) – Title 21, Tolerance of Residues in New Animal Drugs in Food, Part 556, volume 6, April 1, 2019.
 4. The United States, Chemical contaminants of public health concern used by the Food Safety and Inspection Service (FSIS), 2017.
 5. Official Journal of the European Union, Pharmacologically active substances and their classification regarding maximum residue limits (MRL), Commission Regulation (EU) No 37/2010.
 6. G5368AA Comprehensive Veterinary Drug dMRM Solution, Agilent Technologies workflow guide, D0002979.

Bảng 1. Kết quả sàng lọc các dư lương thuốc thú y nền tôm dựa trên hướng dẫn của AOAC. Kết quả được tạo ra dựa trên hệ thống Agilent 1290 Infinity II LC và 6470 LC / TQ. Lưu ý rằng những chất được đánh dấu bằng màu xám nhạt được bao gồm trong chuẩn hỗn hợp thử nghiệm thuốc thú y của Agilent (P/N 5799-0015).

 

 

STT.

 

 

Chất phân tích

 

RT

(phút)

 

Mục đích sử dụng/ nhóm hóa học

 

 

CAS Number

AOAC2 MRL

(µg/kg)

 

LOD

(µg/kg)

Khoảng tuyến tính (μg/kg) with R2 >0.99 MQC

Hiệu suất thu hồi (%)

 

MQC RSD (%)

1 2, 4, 6-triamino-pyrimidine-5-carbonitrile 1.58 Insecticide 465531-97-9 N/A 5 10 to 100 98 7
2 2,4-DMA [Amitraz Metabolite] 4.34 Insecticide 33089-74-6 N/A 0.5 1 to 100 85 2
3 2-Quinoxalinecarboxylic acid [QCA] 4.13 Quinoxalines 879-65-2 N/A 5 10 to 100 81 20
4 4-epi-oxytetracycline 4.26 Antibiotic/Tetracycline 14206-58-7 200 0.5 1 to 100 75 3
5 4-epi-tetracycline 4.17 Antibiotic/Tetracycline 79-85-6 200 0.25 0.5 to 100 79 5
6 5-Hydroxy thiabendazole 3.52 Anthelmintic/Benzimidazoles 948-71-0 N/A 0.25 0.5 to 100 83 3
7 5-Hydroxyflunixin 8.29 NSAIDs 75369-61-8 N/A 0.1 0.25 to 100 89 2
8 Acepromazine 7.34 Tranquilizer 61-00-7 N/A 0.1 0.25 to 100 77 4
9 Acetyl isovaleryl tylosin [Tylvalosin] 8.71 Antibiotic/Macrolides 63409-12-1 N/A 1 2.5 to 100 72 7
10 Albendazole 8.01 Anthelmintic/Benzimidazoles 54965-21-8 N/A 0.1 0.25 to 100 87 2
11 Albendazole sulfone 6.14 Anthelmintic/Benzimidazoles 75184-71-3 N/A 0.25 0.5 to 100 94 3
12 Albendazole sulfoxide 5.54 Anthelmintic/Benzimidazoles 54029-12-8 N/A 0.5 1 to 100 90 5
13 Albendazole-2-aminosulfone 3.71 Anthelmintic/Benzimidazoles 80983-34-2 N/A 0.5 1 to 100 82 5
14 Alpha Zearalanol 8.25 Hormones 26538-44-3 N/A 2.5 5 to 100 87 11
15 Altrenogest 8.96 Hormones 850-52-2 N/A 0.25 0.5 to 100 89 4
16 Aminoflubendazole 6.08 Anthelmintic/Benzimidazoles 82050-13-3 N/A 0.1 0.25 to 100 86 3
17 Amoxicillin 2.78 Antibiotic/Beta-lactam 26787-78-0 50 2.5 5 to 100 67 10
18 Ampicillin 3.94 Antibiotic/Beta-lactam 69-53-4 50 2.5 5 to 100 77 11
19 Amprolium 1.19 Antimicrobial 13082-85-4 N/A 1 2.5 to 100 13 11
20 Azaperone 5.76 Tranquilizer 1649-18-9 N/A 0.25 0.5 to 100 76 3
21 Azithromycin 6.16 Antibiotic/Macrolides 83905-01-5 N/A 0.25 0.5 to 100 68 3
22 Baquiloprim 2.63 Antimicrobial 102280-35-3 N/A 0.5 1 to 100 44 5
23 Betamethasone 7.77 Growth promoters/Corticosteroids 378-44-9 N/A 1 2.5 to 100 90 3
24 Cabergoline 4.58 Dopamine receptor 81409-90-7 N/A 0.5 1 to 100 64 4
25 Carazolol 6.06 Tranquilizer 57775-29-8 N/A 0.1 0.25 to 100 85 3
26 Carbadox 4.41 Antimicrobial 6804-07-5 N/A 0.5 1 to 100 91 3
27 Carprofen 9.00 NSAIDs 53716-49-7 12 5 10 to 100 103 16
28 Cefalexin 3.91 Antibiotic/Beta-lactam 15686-71-2 N/A 10 25 to 100 90 # 12 #
29 Cefalonium 3.91 Antibiotic/Beta-lactam 5575-21-3 N/A 5 10 to 100 91 19
30 Cefapirin 3.19 Antibiotic/Beta-lactam 21593-23-7 N/A 0.5 1 to 100 68 5
31 Cefazolin 4.31 Antibiotic/Beta-lactam 25953-19-9 N/A 5 10 to 100 93 15
32 Cefoperazone 5.14 Antibiotic/Beta-lactam 62893-19-0 N/A 5 10 to 100 92 12
33 Cefquinome 3.69 Antibiotic/Beta-lactam 84957-30-2 N/A 2.5 5 to 100 78 9
34 Ceftiofur 6.27 Antibiotic/Beta-lactam 80370-57-6 N/A 1 2.5 to 100 84 7
35 Cefuroxime 4.40 Antibiotic/Beta-lactam 55268-75-2 N/A 5 10 to 100 109 8
36 Chloramphenicol 6.24 Antibiotic/Amphenicols 56-75-7 N/A 5 10 to 100 84 13
37 Chlorhexidine 7.08 Antimicrobial 55-56-1 N/A 10 25 to 100 71 # 9 #
38 Chlormadinone 9.45 Hormones 1961-77-9 N/A 2.5 5 to 100 90 11
39 Chlorpromazine 8.06 Tranquilizer 50-53-3 N/A 0.1 0.25 to 100 73 2
40 Chlortetracycline 5.94 Antibiotic/Tetracycline 57-62-5 200 2.5 5 to 100 57 16
41 Ciprofloxacin 4.43 Antibiotic/Quinolones 85721-33-1 N/A 0.25 0.5 to 100 80 3
42 Clenbuterol 5.28 Growth promoters/ Beta-agonists 37148-27-9 N/A 0.1 0.25 to 100 86 2
43 Clindamycin 6.45 Antibiotic/Macrolides 18323-44-9 N/A 10 25 to 100 88 # 4 #
 

 

STT.

 

 

Chất phân tích

 

RT

(phút)

 

Mục đích sử dụng/ nhóm hóa học

 

 

CAS Number

AOAC2 MRL

(µg/kg)

 

LOD

(µg/kg)

Khoảng tuyến tính (μg/kg) with R2 >0.99 MQC

Hiệu suất thu hồi (%)

 

MQC RSD (%)

44 Clopidol 3.56 Coccidiostats 2971-90-6 N/A 0.5 1 to 100 83 5
45 Closantel 10.54 Anthelmintic 57808-65-8 N/A 1 2.5 to 100 86 4
46 Colchicine 6.72 NSAIDs 64-86-8 N/A 1 2.5 to 100 85 4
47 Cotinine 2.35 Insecticide 486-56-6 N/A 0.25 0.5 to 100 75 2
48 Coumaphos 9.58 Anthelmintic 56-72-4 N/A 1 2.5 to 100 86 10
49 Cyromazine 2.47 Anthelmintic 66215-27-8 N/A 2.5 5 to 100 73 3
50 Danofloxacin 4.63 Antibiotic/Quinolones 112398-08-0 100 0.25 0.5 to 100 73 3
51 Dapson 4.67 Antibiotic/Sulfonamides 80-08-0 N/A 0.1 0.25 to 100 86 5
52 Dapson N-Acetyl 5.40 Antibiotic/Sulfonamides 565-20-8 N/A 0.5 1 to 100 88 4
53 Deacetylcefapirin 2.30 Antibiotic/Beta-lactam 104557-24-6 N/A 2.5 5 to 100 52 5
54 Diaveridine 3.73 Antimicrobial 5355-16-8 N/A 0.1 0.25 to 100 83 2
55 Diazinon 9.64 Insecticide 333-41-5 N/A 0.25 0.5 to 100 79 3
56 Diclofenac 9.14 NSAIDs 15307-86-5 N/A 0.5 1 to 100 87 6
57 Dicloxacillin 8.11 Antibiotic/Beta-lactam 3116-76-5 300 5 10 to 100 102 10
58 Dicyclanil 2.93 Insecticide 112636-83-6 N/A 0.5 1 to 100 83 3
59 Difloxacin 5.29 Antibiotic/Quinolones 98106-17-3 300 0.25 0.5 to 100 88 5
60 Diflubenzuron 9.11 Insecticide 35367-38-5 N/A 2.5 5 to 100 85 16
61 Dimetridazole 3.66 Coccidiostats 551-92-8 N/A 10 25 to 100 85 # 13 #
62 Diminazene 2.96 Coccidiostats 536-71-0 500 5 10 to 100 72 10
63 Dinitolmide [Zoalene] 5.56 Coccidiostats 148-01-6 N/A 5 10 to 100 84 12
64 Dipyrone hydrate- metabolite [4-Methylaminoantipyrine] 3.34 NSAIDs 519-98-2 N/A 1 2.5 to 100 27 23
65 Doxycycline 6.26 Antibiotic/Tetracycline 564-25-0 10 2.5 5 to 100 49 14
66 Emamectin B1a benzoate 10.09 Anthelmintic/Avermectins 121124-29-6 100 0.1 0.25 to 100 68 1
67 Emamectin B1b benzoate 9.90 Anthelmintic/Avermectins 121424-52-0 100 2.5 5 to 100 72 9
68 Enrofloxacin 4.74 Antibiotic/Quinolones 93106-60-6 100 0.5 1 to 100 78 4
69 Erythromycin 7.40 Antibiotic/Macrolides 114-07-8 200 1 2.5 to 100 34 15
70 Ethopabate 6.60 Coccidiostats 59-06-3 N/A 0.1 0.25 to 100 91 2
71 Famphur 8.18 Insecticide 52-85-7 N/A 1 2.5 to 100 89 8
72 Febantel 9.15 Anthelmintic/Benzimidazoles 58306-30-2 N/A 0.25 0.5 to 100 87 5
73 Fenbendazole 8.59 Anthelmintic/Benzimidazoles 43210-67-9 N/A 0.1 0.25 to 100 85 2
74 Fenbendazole Sulfoxide [Oxfendazole] 6.44 Anthelmintic/Benzimidazoles 53716-50-0 N/A 0.25 0.5 to 100 93 5
75 Firocoxib 7.96 NSAIDs 189954-96-9 N/A 10 25 to 100 97 # 20 #
76 Florfenicol 5.55 Antibiotic/Amphenicols 73231-34-2 1000 1 2.5 to 100 90 5
77 Fluazuron 10.17 Insecticide 86811-58-7 N/A 0.5 1 to 100 89 3
78 Flubendazole 7.72 Anthelmintic/Benzimidazoles 31430-15-6 N/A 0.1 0.25 to 100 92 2
79 Flugestone acetate 8.35 Hormones 2529-45-5 N/A 1 2.5 to 100 88 5
80 Flumequine 7.39 Antibiotic/Quinolones 42835-25-6 500 0.1 0.25 to 100 88 1
81 Flunixin 8.75 NSAIDs 38677-85-9 N/A 0.1 0.25 to 100 88 2
82 Fluralaner 9.89 Insecticide 864731-61-3 N/A 2.5 5 to 100 87 4
83 Furazolidone 4.68 Antimicrobial/Furans 67-45-8 N/A 2.5 5 to 100 96 6
84 Gamithromycin 6.44 Antibiotic/Aminoglycosides 145435-72-9 N/A 0.25 0.5 to 100 66 8
85 Gonadotropin 7.57 Hormones 33515-09-2 N/A 10 25 to 100 86 # 16 #
86 Halofuginone 6.44 Coccidiostats 55837-20-2 N/A 0.5 1 to 100 80 6
87 Haloperidol 7.11 Tranquilizer 52-86-8 N/A 0.1 0.25 to 100 87 2
88 Haloxon 8.58 Anthelmintic 321-55-1 N/A 5 10 to 100 51 20
89 Imidocarb 3.20 Coccidiostats 27885-92-3 N/A 1 2.5 to 100 48 6
 

 

STT.

 

 

Chất phân tích

 

RT

(phút)

 

Mục đích sử dụng/ nhóm hóa học

 

 

CAS Number

AOAC2 MRL

(µg/kg)

 

LOD

(µg/kg)

Khoảng tuyến tính (μg/kg) with R2 >0.99 MQC

Hiệu suất thu hồi (%)

 

MQC RSD (%)

90 Ipronidazole 6.04 Anthelmintic/Nitroimidazoles 14885-29-1 N/A 5 10 to 100 113 12
91 Ipronidazole-OH 4.85 Anthelmintic/Nitroimidazoles 35175-14-5 N/A 1 2.5 to 100 88 5
92 Isometamidium 5.98 Anthelmintic 20438-03-3 N/A 2.5 5 to 100 71 7
93 Josamycin 8.22 Antibiotic/Macrolides 16846-24-5 N/A 1 2.5 to 100 85 5
94 Ketamine 4.74 Anesthetic 6740-88-1 N/A 0.5 1 to 100 81 7
95 Ketoprofen 8.20 NSAIDs 22071-15-4 N/A 0.5 1 to 100 91 3
96 Kitasamycin A5 [Leucomycin A5] 7.70 Antibiotic/Aminoglycosides 18361-45-0 50 1 2.5 to 100 75 11
97 Lasalocid A 10.99 Coccidiostats 25999-31-9 N/A 0.25 0.5 to 100 73 2
98 Leuco Crystal violet 10.36 Fungicides and Dyes 603-48-5 N/A 0.5 1 to 100 70 5
99 Leucomalachite green 10.48 Fungicides and Dyes 129-73-7 N/A 0.1 0.25 to 100 75 2
100 Levamisole 3.58 Anthelmintic 14769-73-4 N/A 0.25 0.5 to 100 81 2
101 Lincomycin 3.74 Antibiotic/Aminoglycosides 154-21-2 100 0.1 0.25 to 100 70 2
102 Lufenuron 10.11 Insecticide 103055-07-8 1350 10 25 to 100 99 # 10 #
103 Maduramicin Ammonium 11.59 Coccidiostats 79356-08-4 N/A 1 2.5 to 100 36 6
104 Malachite green 8.21 Fungicides and Dyes 10309-95-2 N/A 0.1 0.25 to 100 30 7
105 Malathion 8.92 Insecticide 121-75-5 N/A 0.25 0.5 to 100 83 2
106 Marbofloxacin 4.00 Antibiotic/Quinolones 115550-35-1 N/A 0.25 0.5 to 100 78 4
107 Mebendazole 7.49 Anthelmintic/Benzimidazoles 31431-39-7 N/A 0.5 1 to 100 91 1
108 Mefenamic acid 9.68 Anti-inflammatory 61-68-7 N/A 0.5 1 to 100 94 5
109 Megestrol acetate 9.43 Hormones 595-33-5 N/A 0.5 1 to 100 86 3
110 Melengestrol acetate 9.55 Hormones 2919-66-6 N/A 0.25 0.5 to 100 85 3
111 Meloxicam 8.10 NSAIDs 71125-38-7 N/A 0.25 0.5 to 100 92 2
112 Methylprednisolone 7.78 Growth promoters/Corticosteroids 83-43-2 N/A 1 2.5 to 100 91 5
113 Metoserpate 6.55 Tranquilizer 1178-28-5 N/A 0.5 1 to 100 86 3
114 Metronidazole 3.22 Anthelmintic/Nitroimidazoles 443-48-1 N/A 0.25 0.5 to 100 89 3
115 Metronidazole-OH 2.77 Anthelmintic/Nitroimidazoles 4812-40-2 N/A 1 2.5 to 100 90 4
116 Monensin 11.22 Coccidiostats 17090-79-8 N/A 0.25 0.5 to 100 41 5
117 Monepantel 9.45 Anthelmintic 851976-50-6 N/A 2.5 5 to 100 78 20
118 Morantel tartrate 5.27 Anthelmintic 20574-50-9 N/A 0.5 1 to 100 79 3
119 Moxidectin 11.04 Anthelmintic/Avermectins 113507-06-5 N/A 5 10 to 100 87 9
120 Nafcillin 8.02 Antibiotic/Beta-lactam 147-52-4 N/A 0.5 1 to 100 83 3
121 Nalidixic acid 7.21 Antibiotic 389-08-2 N/A 1 2.5 to 100 88 2
122 Narasin 11.71 Coccidiostats 55134-13-9 N/A 0.25 0.5 to 100 33 8
123 Neo-Spiramycin 5.71 Antibiotic/Macrolides 70253-62-2 200 1 2.5 to 100 62 5
124 Nequinate 9.35 Anthelmintic 13997-19-8 N/A 0.1 0.25 to 100 82 3
125 Netobimin 7.06 Anthelmintic 88255-01-0 N/A 5 10 to 100 106 11
126 Nicarbazine 8.76 Coccidiostats 587-90-6 N/A 0.5 1 to 100 82 3
127 Nicotine 1.44 Anti-herbivore 54-11-5 N/A 5 10 to 100 55 7
128 Niflumic Acid 9.07 Anti-inflammatory 4394-00-7 N/A 0.1 0.25 to 100 87 2
129 Nitroxynil 6.67 Anthelmintic 1689-89-0 N/A 2.5 5 to 100 91 8
130 Norfloxacin 4.28 Antibiotic/Quinolones 70458-96-7 N/A 0.25 0.5 to 100 78 2
131 Norgestomet 9.31 Hormones 472-54-8 N/A 1 2.5 to 100 89 7
132 Novobiocin 9.75 Antibiotic 303-81-1 N/A 1 2.5 to 100 90 9
133 Olaquindox 3.00 Growth promoters/Anabolic steroids 23696-28-8 N/A 0.5 1 to 100 88 2
134 Oleandomycin 7.03 Antibiotic/Aminoglycosides 3922-90-5 N/A 0.25 0.5 to 100 84 4
135 Orbifloxacin 4.97 Antibiotic/Quinolones 113617-63-3 N/A 0.25 0.5 to 100 85 3
 

 

STT.

 

 

Chất phân tích

 

RT

(phút)

 

Mục đích sử dụng/ nhóm hóa học

 

 

CAS Number

AOAC2 MRL

(µg/kg)

 

LOD

(µg/kg)

Khoảng tuyến tính (μg/kg) with R2 >0.99 MQC

Hiệu suất thu hồi (%)

 

MQC RSD (%)

136 Ormetoprim 4.39 Antibiotic 6981-18-6 100 0.25 0.5 to 100 84 2
137 Oxacillin 7.51 Antibiotic/Beta-lactam 66-79-5 300 2.5 5 to 100 92 18
138 Oxibendazole 6.79 Anthelmintic/Benzimidazoles 20559-55-1 N/A 0.1 0.25 to 100 87 1
139 Oxolinic acid 6.29 Antibiotic/Quinolones 14698-29-4 50 0.5 1 to 100 87 1
140 Oxyclozanide 9.49 Anthelmintic 2277-92-1 N/A 1 2.5 to 100 91 7
141 Oxyphenbutazone 8.09 NSAIDs 129-20-4 N/A 2.5 5 to 100 87 4
142 Oxytetracycline 4.46 Antibiotic/Tetracycline 79-57-2 200 1 2.5 to 100 68 5
143 Penicillin G 6.92 Antibiotic/Beta-lactam 61-33-6 50 1 2.5 to 100 77 6
144 Penicillin V [Phenoxymethylpenicillin] 7.33 Antibiotic/Beta-lactam 87-08-1 N/A 1 2.5 to 100 87 9
145 Phenylbutazone 9.01 NSAIDs 50-33-9 N/A 1 2.5 to 100 85 8
146 Phosalone 9.69 Insecticide 2310-17-0 N/A 1 2.5 to 100 95 7
147 Phoxim 9.63 Insecticide 14816-18-3 N/A 2.5 5 to 100 81 8
148 Piperonyl butoxide Ammonia 10.24 Insecticide 51-03-6 N/A 0.1 0.25 to 100 80 1
149 Pirlimycin 6.05 Antibiotic/Aminoglycosides 79548-73-5 N/A 2.5 5 to 100 76 12
150 Praziquantel 8.49 Anthelmintic 55268-74-1 N/A 0.25 0.5 to 100 91 2
151 Prednisolone 7.22 Growth promoters/Corticosteroids 50-24-8 N/A 0.5 1 to 100 88 5
152 Prednisone 7.06 Growth promoters/Corticosteroids 53-03-2 N/A 1 2.5 to 100 90 7
153 Progesterone 9.53 Hormones 57-83-0 N/A 0.5 1 to 100 87 4
154 Propionylpromazin 7.90 Antiemetic 3568-24-9 N/A 0.1 0.25 to 100 74 5
155 Propyphenazone 7.61 NSAIDs 479-92-5 N/A 0.1 0.25 to 100 88 2
156 Pyrantel 4.15 Anthelmintic 15686-83-6 N/A 0.5 1 to 100 81 5
157 Pyrimethamine 6.20 Antimicrobial 58-14-0 N/A 0.25 0.5 to 100 82 4
158 Ractopamine 4.55 Growth promoters/Beta-agonists 97825-25-7 N/A 0.25 0.5 to 100 82 1
159 Rafoxanide 11.03 Anthelmintic 22662-39-1 N/A 1 2.5 to 100 66 5
160 Rifaximin 9.00 Antibiotic 80621-81-4 N/A 0.5 1 to 100 91 4
161 Robenidine 8.48 Coccidiostats 25875-51-8 N/A 1 2.5 to 100 76 9
162 Ronidazole 3.34 Anthelmintic/Nitroimidazoles 7681-76-7 N/A 0.25 0.5 to 100 95 3
163 Salbutamol [Albuterol] 2.93 Growth promoters/Beta-agonists 18559-94-9 N/A 0.1 0.25 to 100 78 2
164 Salinomycin 11.52 Coccidiostats 53003-10-4 N/A 0.5 1 to 100 51 7
165 Sarafloxacin 5.29 Antibiotic/Quinolones 98105-99-8 10 0.25 0.5 to 100 89 3
166 Spiramycin I 6.03 Antibiotic/Macrolides 24916-50-5 200 0.5 1 to 100 69 6
167 Sulfabenzamide 5.99 Antibiotic/Sulfonamides 127-71-9 100 0.1 0.25 to 100 89 3
168 Sulfacetamide 3.06 Antibiotic/Sulfonamides 144-80-9 100 0.25 0.5 to 100 87 4
169 Sulfachloropyridazine 5.16 Antibiotic/Sulfonamides 80-32-0 100 0.25 0.5 to 100 96 2
170 Sulfaclozine 6.21 Antibiotic/Sulfonamides 102-65-8 100 1 2.5 to 100 92 5
171 Sulfadiazine [Silvadene] 3.36 Antibiotic/Sulfonamides 68-35-9 100 0.25 0.5 to 100 90 4
172 Sulfadimethoxine 6.39 Antibiotic/Sulfonamides 122-11-2 100 0.1 0.25 to 100 88 3
173 Sulfadimidine [Sulfamethazine] 4.54 Antibiotic/Sulfonamides 57-68-1 100 0.25 0.5 to 100 86 3
174 Sulfadoxine 5.49 Antibiotic/Sulfonamides 2447-57-6 100 0.1 0.25 to 100 87 3
175 Sulfaethoxypyridazine 5.84 Antibiotic/Sulfonamides 963-14-4 100 0.25 0.5 to 100 87 3
176 Sulfaguanidine 1.82 Antibiotic/Sulfonamides 57-67-0 100 0.25 0.5 to 100 85 3
177 Sulfamerazine 3.94 Antibiotic/Sulfonamides 127-79-7 100 0.25 0.5 to 100 86 5
178 Sulfameter [sulfamethoxydiazine] 4.40 Antibiotic/Sulfonamides 651-06-9 100 0.25 0.5 to 100 92 8
179 Sulfamethizole 4.43 Antibiotic/Sulfonamides 144-82-1 100 0.25 0.5 to 100 97 4
180 Sulfamethoxazole 5.39 Antibiotic/Sulfonamides 723-46-6 100 0.25 0.5 to 100 89 4
181 Sulfamethoxypyridazine 4.60 Antibiotic/Sulfonamides 80-35-3 100 0.25 0.5 to 100 88 4
 

 

STT.

 

 

Chất phân tích

 

RT

(phút)

 

Mục đích sử dụng/ nhóm hóa học

 

 

CAS Number

AOAC2 MRL

(µg/kg)

 

LOD

(µg/kg)

Khoảng tuyến tính (μg/kg) with R2 >0.99 MQC

Hiệu suất thu hồi (%)

 

MQC RSD (%)

182 Sulfamonomethoxine 5.14 Antibiotic/Sulfonamides 1220-83-3 100 0.25 0.5 to 100 88 3
183 Sulfamoxole 4.24 Antibiotic/Sulfonamides 729-99-7 100 0.25 0.5 to 100 89 4
184 Sulfanitran 7.25 Antibiotic/Sulfonamides 122-16-7 100 5 10 to 100 84 13
185 Sulfaphenazole 6.26 Antibiotic/Sulfonamides 526-08-9 100 0.25 0.5 to 100 87 2
186 Sulfapyridine 3.75 Antibiotic/Sulfonamides 144-83-2 100 0.25 0.5 to 100 85 4
187 Sulfaquinoxaline 6.44 Antibiotic/Sulfonamides 59-40-5 100 0.1 0.25 to 100 95 4
188 Sulfathiazole 3.55 Antibiotic/Sulfonamides 72-14-0 100 0.25 0.5 to 100 91 5
189 Sulfisomidine 3.27 Antibiotic/Sulfonamides 515-64-0 100 0.25 0.5 to 100 83 3
190 Sulfisoxazole 5.67 Antibiotic/Sulfonamides 127-69-5 100 0.25 0.5 to 100 89 2
191 Sulindac 7.97 Antibiotic/Sulfonamides 38194-50-2 100 0.25 0.5 to 100 89 5
192 Teflubenzuron 10.01 Insecticide 83121-18-0 300 5 10 to 100 100 10
193 Testosterone 8.49 Growth promoters/ Anabolic steroids 58-22-0 N/A 0.25 0.5 to 100 90 3
194 Tetracycline 4.67 Antibiotic/Tetracycline 60-54-8 200 0.5 1 to 100 61 7
195 Thiabendazole 4.26 Anthelmintic/Benzimidazoles 148-79-8 N/A 0.1 0.25 to 100 86 3
196 Thiamphenicol 4.25 Antibiotic/Amphenicols 15318-45-3 50 0.5 1 to 100 91 9
197 Tiamulin 7.56 Antibiotic 55297-95-5 N/A 0.1 0.25 to 100 85 3
198 Tilmicosin 6.76 Antibiotic/Macrolides 108050-54-0 50 1 2.5 to 100 79 5
199 Tolfenamic acid 9.86 NSAIDs 13710-19-5 N/A 5 10 to 100 83 17
200 Trenbolone 7.91 Growth promoters/Anabolic steroids 10161-33-8 N/A 0.5 1 to 100 88 3
201 Trichlorfon [DEP] 5.20 Tranquilizer 52-68-6 10 1 2.5 to 100 90 7
202 Triclabendazole 9.67 Anthelmintic/Benzimidazoles 68786-66-3 N/A 0.25 0.5 to 100 88 3
203 Trimethoprim 4.02 Antibiotic 738-70-5 50 0.25 0.5 to 100 82 2
204 Tripelennamine 6.28 Anthelmintic 91-81-6 N/A 0.1 0.25 to 100 77 2
205 Tylosin 7.56 Antibiotic/Macrolides 1401-69-0 100 1 2.5 to 100 71 9
206 Valnemulin 8.30 Antibiotic 101312-92-9 N/A 0.25 0.5 to 100 92 3
207 Vedaprofen 9.00 NSAIDs 71109-09-6 N/A 0.5 1 to 100 83 4
208 Virginiamycin M1 8.15 Antibiotic/Macrolides 21411-53-0 N/A 0.5 1 to 100 80 7
209 Xylazine 5.11 Tranquilizer 7361-61-7 N/A 0.25 0.5 to 100 85 1
210 Zilpaterol 2.93 Growth promoters/ Beta-Agonists 119520-05-7 N/A 0.25 0.5 to 100 81 2

#: tính toán từ HQC

Chat zalo
Chat messenger
Liên hệ chúng tôi