Sàng lọc thực phẩm trong 60 giây sử dụng hệ GC/MS Agilent QuickProbe

Agilent QuickProbe là một thiết bị lấy mẫu chèn trực tiếp vào GC/MS, đã được...

Phân tích Hydrocacbon thơm đa vòng trong thực phẩm

Các hydrocacbon thơm đa vòng (PAHs) có xu hướng tích lũy sinh học trong thực...

Chat zalo
Chat messenger
Liên hệ chúng tôi