Phân tích rượu vang

Rượu vang là một mặt hàng thực phẩm quan trọng trên toàn cầu, có giá trị thương mại cao. Để bảo vệ thị trường quý giá này, cần liên tục kiểm soát độ tin cậy của rượu vang , chủ yếu là về sự đa dạng, nguồn gốc địa lý và tuổi cần thiết để phát hiện bất kỳ sự pha trộn nào duy trì chất lượng rượu.

Rượu vang là một chất cơ bản phức tạp của nước, cồn, đường và một loạt các hợp chất hữu cơ và vô cơ thứ yếu. Nhiều yếu tố ảnh hưởng đến nồng độ của các hợp chất này, bao gồm giống nho, khí hậu, khu vực trồng nho và quá trình sản xuất rượu vang.

Chứng minh độ tin cậy của rượu vang có thể là một mệnh đề đầy thách thức. Để đảm bảo chất lượng, Agilent cung cấp các kỹ thuật sắc ký khí và kỹ thuật sắc ký lỏng, khối phổ, và các kỹ thuật quang phổ nguyên tử khác nhau như ICP-MS và MP-AES

Chat zalo
Chat messenger
Liên hệ chúng tôi