Quan trắc không khí

Giám sát các chất độc hại gây ô nhiễm trong không khí để bảo vệ sức khỏe

Phân tích tác động không khí là rất quan trọng trong nhiều ứng dụng và môi trường. Dù là để kiểm tra khí nhà kính hay để duy trì chất lượng không khí trong các tòa nhà, hầm mỏ hoặc các môi trường khác, việc phát hiện và đo lường một loạt các chất gây ô nhiễm trong không khí là một thách thức quan trọng và liên tục.

Có rất nhiều mối nguy hiểm đối với sức khỏe liên quan đến các chất độc hại gây ô nhiễm không khí cũng như khó khăn trong việc quan trắc do kích thước hạt, sự khan hiếm và độ phức tạp của cấu trúc nền.

Khi các quy định trở nên nghiêm ngặt hơn, điều quan trọng là các nhà phân tích có thể nhanh chóng và dễ dàng thu thập các mẫu thống nhất và thực hiện nhiều phương pháp thử nghiệm để phát hiện danh sách các chất độc hại ngày càng tăng.

Thiết bị GC/MSD chất lượng cao của Agilent (7890B GC với 5977 MS kết nối cùng với thiết bị giải hấp nhiệt Markes Unity Thermal Desorber) cung cấp giải pháp phân tích không khí hoàn chỉnh để đáp ứng những thách thức này. Các thiết bị của chúng tôi, cùng với các thiết bị phân tích phụ trợ được cấu hình sẵn, giúp các phòng thí nghiệm của bạn thực hiện hiệu quả việc lấy mẫu không khí, giải hấp, kiểm tra và phân tích dữ liệu, đồng thời đạt được giới hạn phát hiện thấp hơn.

Chat zalo
Chat messenger
Liên hệ chúng tôi