Phân tích VOCs trong nước sinh hoạt theo quy chuẩn QCVN 01-1:2018/BYT

Hệ P&T Atomx XYZ của Teledyne Tekmar kết hợp với GC/MSD 5977B của Agilent cung...

Phân tích VOCs trong khí thải – Tiêu chuẩn EU CEN/TS13649

Trong những năm gần đây giải hấp nhiệt đã trở nên phổ biến hơn nhiều...

Phân tích nước

Đảm bảo chất lượng nước Ô nhiễm nguyên tố vô cơ đối với nguồn nước...

Phơi nhiễm môi trường

Các giải pháp cho sự phơi nhiễm chất ô nhiễm trong môi trường Mỗi ngày,...

Quan trắc không khí

Giám sát các chất độc hại gây ô nhiễm trong không khí để bảo vệ...

Chat zalo
Chat messenger
Liên hệ chúng tôi