Phơi nhiễm môi trường

Các giải pháp cho sự phơi nhiễm chất ô nhiễm trong môi trường

Mỗi ngày, các nhà khoa học xác định được các chất hóa học gây ô nhiễm mới và xuất hiện trong môi trường đòi hỏi phải nghiên cứu thêm về ảnh hưởng của các chất độc hại này đối với con người và hệ sinh vật.

Hiểu được tác động sinh hóa và sinh lý của việc tiếp xúc với hóa chất cho phép các cơ quan quản lý của chính phủ, các nhà nghiên cứu và nhà sản xuất xác định nguy cơ tiềm ẩn và độc tính của các hóa chất và các chất ô nhiễm hóa học được xác định gần đây thông qua nghiên cứu trong ống nghiệm cho động vật sống, ấu trùng đang phát triển hoặc tế bào tiếp xúc với nước hoặc chiết xuất có chứa chất gây ô nhiễm hóa học. Những thay đổi về chuyển hóa, hình thái hoặc tỷ lệ tử vong của tế bào cho thấy ảnh hưởng của chất độc hóa học cần được điều tra sâu hơn.

Việc xác định các quá trình được điều chỉnh lên hoặc xuống để đáp ứng với việc phơi nhiễm với hóa chất đòi hỏi nghiên cứu về các quá trình sinh lý bao gồm các con đường trao đổi chất, biểu hiện, giải mã gen và tổng hợp protein, v.v. Nghiên cứu phơi nhiễm trong ống nghiệm sử dụng các mảng mà toàn bộ tế bào và mô hoặc cơ chế dưới tế bào cho phép các nhà khoa học để nhanh chóng xác định các quá trình bị ảnh hưởng và phân loại rủi ro phơi nhiễm. Hiểu được rủi ro này cho phép các cơ quan quản lý bảo vệ công chúng bằng cách phát triển mới hoặc cập nhật các yêu cầu giám sát hiện có để phản ánh những thay đổi đối với mức thải hóa chất tối đa được phép và sự hiện diện sau đó trong môi trường.

Các giải pháp của Agilent không nhằm mục đích cung cấp cho các nhà nghiên cứu các công cụ để mô tả tác động độc hại của các quá trình sinh hóa và sinh lý cho các ứng dụng khoa học và sàng lọc tế bào sống trong ống nghiệm.

Sự trao đổi chất tế bào và các thử nghiệm trong ống nghiệm của chúng tôi cung cấp cho các nhà nghiên cứu các công cụ cần thiết để xác định nhanh chóng và hiệu quả các hóa chất có nguy cơ tiềm ẩn. Các giải pháp khối phổ có độ phân giải cao của chúng tôi cung cấp độ chọn lọc và độ nhạy cần thiết để xác định các chất độc hóa học mới, các vật phẩm biến đổi hoặc phân hủy tại chỗ và các chất chuyển hóa sinh hóa. Phần mềm mạnh mẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc nhận dạng hóa chất và có thể cung

Chat zalo
Chat messenger
Liên hệ chúng tôi