Thiết bị phân tích CO-CO2

Thiết bị phân tích CO-CO2 có thể được sử dụng để phân tích các loại khí vĩnh cửu. Có thể lựa chọn từ các cấu hình phân tích tiêu chuẩn hoặc tùy chỉnh để tìm được hệ thống có thể giải quyết các yêu cầu phân tích đặc trưng. Kiểm soát quá trình sản xuất, tác động đến chất lượng và giá trị thương mại của sản phẩm cuối cùng.

 

Chi tiết sản phẩm Sản phẩm liên quan

Đặc tính nổi bật

  • Thiết bị được cấu hình và thử nghiệm hóa học để đảm bảo tối ưu hóa hiệu năng cho phân tích khí vĩnh cữu ở mức hàm lượn khoảng phần tỷ đến phần trăm trong khí hydro carbon.
  • Bao gồm cột, vật tư tiêu hao, mẫu kiểm tra, mẫu chuẩn và phương pháp phân tích để giảm thời gian bắt đầu và xác nhận hiệu năng của sắc kí.
  • Bao gồm đĩa DVD có chứa phương pháp lấy tín hiệu “acquisition” theo thời gian lưu “retention time locked acquisition method” được tối ưu cho các phân tích cụ thể, các ghi chú ứng dụng và hướng dẫn nhanh để phát triển phương pháp nhanh hơn.
  • Cài đặt tại chỗ và thiết bị phân tích được kiểm tra hiệu năng bởi kỹ thuật viên được chứng nhận của hãng để xác nhận rằng thiết bị và ứng dụng của bạn đáp ứng các tiêu chí hiệu năng phân tích của Agilent.
  • Hệ thống rất quen thuộc đảm bảo nhóm của bạn có thể sẵn sàng thực hiện được việc hiệu chuẩn và xác nhận ngay khi hệ thống được cài đặt.

Thông số kỹ thuật

Video

Catalogiue

Chat zalo
Chat messenger
Liên hệ chúng tôi