Phân tích diesel sinh học

Máy phân tích diesel sinh học Agilent tạo ra các giải pháp toàn diện cho phân tích biodiesel, biogas và nhiên liệu ethanol được định cấu hình theo tiêu chuẩn ASTM và EN. Cấu hình tiêu chuẩn cũng như máy phân tích tùy chỉnh đáp ứng các yêu cầu đảm bảo chất lượng cụ thể.

 

Chi tiết sản phẩm Sản phẩm liên quan

Đặc tính nổi bật

  • Được cấu hình sẵn theo tiêu chuẩn ngành và được kiểm tra hóa học đảm bảo hiệu suất tối ưu cho phân tích diesel sinh học, ethanol nhiên liệu và phân tích khí sinh học.
  • Tối ưu hóa cho các ứng dụng nhiên liệu sinh học bao gồm cột, vật tư tiêu hao, mẫu hiệu chuẩn / kiểm tra và phương pháp phân tích giúp giảm thời gian bạn định cấu hình các thành phần riêng lẻ.
  • Bao gồm DVD với phương pháp hệ thống dữ liệu được tối ưu hóa để phân tích cụ thể, hướng dẫn bắt đầu nhanh cụ thể theo phương pháp để phát triển phương pháp nhanh hơn và kết quả kiểm tra nhà máy cụ thể theo ứng dụng từ máy phân tích cụ thể.
  • Cài đặt tại chỗ bao gồm kiểm tra hiệu suất phân tích bởi kỹ thuật viên được chứng nhận của nhà máy xác nhận rằng thiết bị và ứng dụng của bạn đáp ứng các tiêu chí hiệu suất phân tích của Agilent.
  • Làm quen với hệ thống đảm bảo rằng nhóm của bạn sẵn sàng tiến hành hiệu chuẩn và xác nhận ngay sau khi cài đặt hệ thống.

Thông số kỹ thuật

Video

Catalogiue

Chat zalo
Chat messenger
Liên hệ chúng tôi