GC/MS phân tích cồn trong máu

Được cấu hình với đầu dò ion hóa ngọn lửa (FID) và đầu dò phổ khối (MS), thiết bị phân tích nồng độ cồn trong máu Agilent GC/MS ghép nối với Bộ lấy mẫu không gian hơi Agilent 7697A để cung cấp thời gian chu kỳ nhanh chóng mà không có hiện tượng chuyển tiếp thách thức với mẫu có nồng độ EtOH 0,40%. Định lượng FID và xác nhận phổ về sự xuất hiện của cồn, cung cấp cho bạn dữ liệu tin tưởng.

Chi tiết sản phẩm Sản phẩm liên quan

Đặc tính nổi bật

  • Nhanh chóng, tách cột đơn với đầu dò FID và MS cung cấp xác nhận định lượng và phổ nồng độ ethanol chỉ với một lần tiêm
  • Kiểm soát nhiệt độ chính xác, đường dẫn mẫu trơ và lấy mẫu ở áp suất cao hơn môi trường xung quanh cải thiện độ chính xác và khả năng tái lập lấy mẫu
  • Được tối ưu hóa để phân tích BAC bao gồm cột, vật tư tiêu hao, kiểm tra mẫu và phương pháp phân tích tạo điều kiện thích ứng với SOP trong phòng thí nghiệm của bạn
  • Được cấu hình sẵn theo tiêu chuẩn ngành và được kiểm tra hóa học đảm bảo hiệu suất tối ưu cho việc phân tích nồng độ cồn trong máu
  • Sự phân chia có thể lặp lại của dòng chảy cột vào trong FID và MSD bằng công nghệ dòng chảy mao quản (CFT) cung cấp phân tích mạnh mẽ và đáng tin cậy
  • Báo cáo tùy chỉnh bao gồm cả định lượng nồng độ cồn và xác nhận phổ về sự xuất hiện của alcohol
  • Cài đặt tại chỗ và kiểm tra bởi kỹ thuật viên được nhà máy chứng nhận, xác nhận rằng thiết bị và ứng dụng của bạn đáp ứng các tiêu chí hiệu suất phân tích của Agilent

Thông số kỹ thuật

Video

Catalogiue

Chat zalo
Chat messenger
Liên hệ chúng tôi