GC/MS/MS phân tích Hydrocacbon thơm đa vòng (PAH)

Được cấu hình sẵn và thử nghiệm hóa học, hệ thống sắc ký khí khối phổ GC/MS/MS phân tích Hydrocacbon thơm đa vòng (PAH) thích hợp để phân tích nồng độ PAH trong nhiều loại nền môi trường khác nhau. Cấu hình hệ thống bao gồm backflush sử dụng công nghệ dòng chảy mao quản để giảm thời gian chu kỳ và tối ưu hóa thời gian phân tích.

Trước khi được chuyển đi, các hệ thống phải trải qua quá trình kiểm tra hóa chất kỹ lưỡng để kiểm chứng sắc ký và khóa thời gian lưu, tạo điều kiện thuận lợi cho việc lắp đặt và kiểm tra hiệu suất tại chỗ. Máy phân tích PAH giảm thời gian phát triển phương pháp, cho phép các nhà phân tích tập trung vào việc hiệu chuẩn, xác nhận và phân tích các mẫu thực.

Chi tiết sản phẩm Sản phẩm liên quan

Đặc tính nổi bật

  • Tích hợp công nghệ dòng chảy mao quản backflush cung cấp phân tích mạnh mẽ hơn đồng thời giảm thời gian chạy và bảo trì hệ thống, ngay cả với các chất nền bẩn
  • Hệ thống sắc ký khí khối phổ GC/MS/MS được cấu hình tại nhà máy để phân tích PAH tối ưu hóa và kiểm tra hiệu suất sắc ký thiết bị của bạn
  • Bao gồm cột GC, vật tư tiêu hao, mẫu hiệu chuẩn / kiểm tra và phương pháp phân tích để giảm thời gian định cấu hình các thành phần riêng lẻ
  • Bao gồm CD-ROM với phương pháp thu nhận PAH MRM được tối ưu hóa và các tệp dữ liệu, ghi chú ứng dụng, hướng dẫn sử dụng và hướng dẫn bắt đầu nhanh để khởi động hệ thống và tối ưu hóa phương pháp nhanh hơn cho danh sách mục tiêu và ma trận cụ thể
  • Cài đặt tại chỗ và kiểm tra máy bởi kỹ thuật viên chứng nhận bởi nhà máy, xác nhận rằng thiết bị và ứng dụng của bạn đáp ứng các tiêu chí hiệu suất phân tích của Agilent
  • Làm quen hệ thống đảm bảo rằng nhóm của bạn đã sẵn sàng bắt đầu hiệu chuẩn và xác nhận ngay sau khi cài đặt hệ thống
  • Đường dẫn trơ ​​cung cấp hiệu suất được cải thiện cho các chất phân tích nhạy cảm ở mức thấp, mở rộng phạm vi định lượng và phát hiện

Thông số kỹ thuật

Video

Catalogiue

Chat zalo
Chat messenger
Liên hệ chúng tôi