GC/MS phân tích Hydrocacbon thơm đa vòng

Dựa trên máy sắc ký khí 7890 GC và dòng 5977A khối phổ đơn tứ cực, thiết bị Agilent GC/MS phân tích Hydrocacbon thơm đa vòng (PAH) thích hợp để phân tích hydrocacbon thơm đa vòng trong các mẫu thực phẩm và môi trường. Được cấu hình tại nhà máy, hệ thống trải qua quá trình kiểm tra hóa chất kỹ lưỡng để kiểm chứng sắc ký và khóa thời gian lưu trước khi giao hàng, điều này tạo điều kiện thuận lợi cho việc lắp đặt và kiểm tra hiệu suất sắc ký tại chỗ. Backflush dựa trên công nghệ dòng mao quản được tích hợp để rút ngắn thời gian chu trình tổng thể, giảm nền hóa chất và tối ưu hóa thời gian hoạt động.

Thiết bị GC/MS phân tích Hydrocacbon thơm đa vòng giảm thời gian phát triển phương pháp, cho phép các nhà phân tích của bạn tập trung vào việc hiệu chuẩn, xác nhận và phân tích các mẫu trong thực tế.

Chi tiết sản phẩm Sản phẩm liên quan

Đặc tính nổi bật

  • Được cấu hình sẵn tại nhà máy và thử nghiệm trước về mặt hóa học để phân tích PAH nhằm đảm bảo hiệu suất tối ưu của thiết bị và ứng dụng của bạn
  • Tích hợp công nghệ dòng chảy mao quản backflush để phân tích mạnh mẽ hơn đồng thời giảm thời gian chạy và bảo trì hệ thống, ngay cả với chất nền bẩn
  • Bao gồm cột GC, vật tư tiêu hao, mẫu hiệu chuẩn / kiểm tra và phương pháp phân tích để giảm thời gian định cấu hình các thành phần riêng lẻ
  • Bao gồm CD-ROM với phương pháp thu thập được khóa thời gian lưu PAH và các tệp dữ liệu được tối ưu hóa, ghi chú ứng dụng và hướng dẫn bắt đầu nhanh để phát triển phương pháp và thời gian khởi động nhanh hơn
  • Cài đặt tại chỗ và được kiểm tra bởi kỹ thuật viên được nhà máy chứng nhận, xác nhận rằng thiết bị và ứng dụng của bạn đáp ứng các tiêu chí về hiệu suất phân tích của Agilent
  • Làm quen hệ thống đảm bảo rằng nhóm của bạn sẵn sàng tiến hành hiệu chuẩn và kiểm tra ngay sau khi cài đặt hệ thống
  • Đường dẫn dòng trơ ​​cung cấp hiệu suất được cải thiện cho các chất phân tích nhạy cảm ở mức thấp, mở rộng phạm vi định lượng và phát hiện

Thông số kỹ thuật

Video

Catalogiue

Chat zalo
Chat messenger
Liên hệ chúng tôi