Phần mềm giải chồng phổ các chất khả năng bay hơi (trung bình)

Thiết bị phân tích các chất bán bay hơi Agilent GC/MS cung cấp khả năng phân tích nhạy và đáng tin cậy về các chất ô nhiễm hữu cơ bán bay hơi trong các mẫu môi trường. Dựa trên máy sắc ký khí 7890 GC và dòng 5977A khối phổ đơn tứ cực, thiết bị phân tích kết hợp một đầu vào đa chế độ (MMI) để tối đa hóa độ nhạy. Công nghệ dòng mao quản backflush rút ngắn thời gian phân tích và bảo trì. Phương pháp cài sẵn và phần mềm báo cáo giải mã (DRS hoạt động với thư viện DRS bán bay hơi 338 thành phần) đảm bảo sàng lọc nhanh chóng và tin cậy theo các phương pháp EPA 525 và 8270.

Hệ thống trải qua quá trình kiểm tra hóa chất kỹ lưỡng để kiểm tra sắc ký trước khi giao hàng, giúp giảm thời gian phát triển phương pháp, cho phép các nhà phân tích của bạn tập trung vào việc hiệu chuẩn, xác nhận và phân tích các mẫu thực tế sau khi cài đặt hệ thống.

Chi tiết sản phẩm Sản phẩm liên quan

Đặc tính nổi bật

  • Được cấu hình sẵn và thử nghiệm hóa học để phân tích chất bán bay hơi để đảm bảo hiệu suất tối ưu của thiết bị và ứng dụng của bạn
  • Được tối ưu hóa để phân tích bán bay hơi, bao gồm cột GC và vật tư tiêu hao, mẫu hiệu chuẩn / kiểm tra và phương pháp phân tích, để giảm thời gian định cấu hình các thành phần riêng lẻ
  • Tích hợp công nghệ dòng chảy mao quản backflush để phân tích mạnh mẽ hơn với thời gian chạy ngắn hơn và giảm bảo trì hệ thống
  • Bao gồm CD-ROM với phương pháp thu thập khóa thời gian lưu được tối ưu hóa để phân tích sVOC và các tệp dữ liệu liên quan, cơ sở dữ liệu đích sVOC 338 hợp chất, ghi chú ứng dụng và hướng dẫn bắt đầu nhanh để phát triển phương pháp nhanh hơn
  • Cài đặt tại chỗ và kiểm tra bởi kỹ thuật viên được nhà máy chứng nhận, đảm bảo thiết bị và ứng dụng đáp ứng các tiêu chí phân tích của Agilent
  • Làm quen hệ thống đảm bảo rằng nhóm của bạn sẵn sàng tiến hành hiệu chuẩn và kiểm tra ngay sau khi cài đặt hệ thống
  • Các giải pháp Agilent Inert Flow Path đảm bảo kết quả tốt hơn và cho phép bạn xử lý nhiều mẫu hơn mà không cần bảo trì và hiệu chuẩn lại ngoài kế hoạch

Thông số kỹ thuật

Video

Catalogiue

Chat zalo
Chat messenger
Liên hệ chúng tôi