Micro GC cho ứng dụng khí hoá dầu

Thiết bị Micro GC phân tích khí trong nhà máy lọc dầu (Refinery Gas Analyzer) là một hệ thống bốn kênh, đa chiều bao gồm đầu tiêm mẫu vi mô, cột mao quản và đầu dò dẫn nhiệt TCD được tối ưu hóa cho các phân tích RGA cụ thể, với tổng thời gian chu kỳ phân tích dưới ba phút .

Hệ thống nhỏ gọn đồng nghĩa với lượng mẫu giảm so với các hệ thống RGA tiêu chuẩn và phù hợp hơn với các mẫu có nồng độ thành phần thấp như các khí nhà máy lọc điển hình và tạp chất trong bulk ethylene.

 

Chi tiết sản phẩm Sản phẩm liên quan

Đặc tính nổi bật

  • Hệ thống rất nhỏ, nguyên khối, có thể hoạt động trong môi trường với sự đơn giản trong vận hành.
  • RGA tùy chỉnh sẵn sàng hoạt động với phần cứng và phần mềm Micro GC đã được chứng minh, phương pháp và tài liệu phân tích được tải sẵn.
  • Phân tích nhanh các phân tích RGA với tổng thời gian chu kỳ phân tích dưới ba phút.
  • Hệ thống nhỏ với đầu tiêm vi mô và TCD cung cấp phân tích tối ưu cho các luồng mẫu với nồng độ thành phần mẫu thấp.
  • Linh hoạt để phân tích cả khí và chất lỏng điều áp (LPG) bằng cách sử dụng Micro-Gasifier tích hợp, cung cấp tính linh hoạt để phù hợp với nhiều loại hơi.
  • Giải pháp với tất cả các phần cứng, phần mềm, cột được tối ưu hóa, tài liệu, cài đặt và hỗ trợ đều do Agilent cung cấp.

Thông số kỹ thuật

Video

Catalogiue

Chat zalo
Chat messenger
Liên hệ chúng tôi