G7937A-68000_Agilent_NanoDis_System_R_ZD072_zoomtb
Agilent_NanoDis_System_full_solution_ZD072_zoomtb
G7937A-68000_Agilent_NanoDis_System_F_ZD072_zoomtb
G7937A-68000_Agilent_NanoDis_System_L_ZD072_zoomtb

NanoDis System

Hệ thống NanoDis cung cấp cho các nhà khoa học công thức mô tả sơ lược sự thoát ra chính xác của các API sử dụng thiết bị hòa tan thông thường một cách tự động, tuân thủ. Chức năng này cho phép các nhà phân tích khám phá ra công thức hạt nano tốt nhất nhanh hơn và đưa các công thức thuốc mới ra thị trường nhanh hơn. Dễ dàng chuyển đổi từ môi trường R & D sang QC và đạt được kết quả hòa tan nhất quán, đáng tin cậy cho các công thức dựa trên hạt nano trong một quy trình tự động mà vẫn đảm bảo tuân thủ cGMP.

Đặc tính nổi bật

  • Lọc API đáng tin cậy: Các mẫu riêng lẻ chảy qua màng sợi rỗng có bán trên thị trường đến 850-DS để thu thập (đã lọc) hoặc quay trở lại bình hòa tan (chưa lọc).
  • Phần cứng tuân thủ quy định: hệ thống NanoDis kết hợp thiết bị đo hòa tan tiêu chuẩn (708-DS và 850-DS).
  • Động lực dòng mẫu: Chuỗi dòng mẫu bơm kép riêng biệt trong hệ thống vòng kín duy trì sự tiếp xúc trên diện tích bề mặt của các hạt nano để định hình tốc độ giải phóng hòa tan nhất quán.
  • Phần mềm kiểm soát: Tối ưu hóa các thông số phương pháp và điều chỉnh quyền truy cập hệ thống bằng Phần mềm Agilent Dissolution Workstation-một nền tảng đã được chứng minh trong môi trường tuân thủ cGMP.

Nguyên lý vận hành


Công nghệ


Thông số kỹ thuật


Tài liệu kỹ thuật


Công cụ tra cứu