z2680964535449_d4d1eafc9c8fc3b3aa22536bd53b8dc2
z2680964055770_c34cd7ddf768e87b1c222f5be3653fe3
z2680964950414_028f888c64ba3170e4da5e977a9f2f7d
z2680965452038_e2f059ef4c37a2a89818dedddb813b81

850-DS Sampling Station

Bộ lấy mẫu 850-DS cho phép lấy mẫu hòa tan tự động từ dissolution apparatus 1, 2, 3, 5, 6 và 7. Các mẫu được lọc, rút và lưu trữ để phân tích sau đó với HPLC và UV. Thiết bị cung cấp các khả năng mới nhất để tập trung hóa quy trình chuyển, lọc và thu thập mẫu trong phòng thí nghiệm.

850-DS tiết kiệm thời gian của các nhà phân tích trong khi loại bỏ các lỗi lấy mẫu liên quan đến lấy mẫu thủ công. Bằng cách này, thiết bị giúp cải thiện hiệu quả lấy mẫu và độ lặp lại.

Đặc tính nổi bật

  • Bộ Lấy mẫu từ thiết bị hòa tan (1, 2, 3, 5, 6, và 7) cho độ chính xác, lặp lại, độ ổn định cao và cải thiện hiệu suất lấy mẫu.
  • Tốc độ bơm thay đổi với khoảng thời gian ngắn hơn và xử lý các loại mẫu khác nhau, bao gồm cả chất hoạt động bề mặt.
  • Bơm xi-lanh piston xoay tích hợp và các tùy chọn lọc từ thiết kế nhỏ gọn, tích hợp của nó giúp tiết kiệm không gian trưng bày có ích.
  • Nhiều tùy chọn khay mẫu, bao gồm khả năng lấy mẫu trực tiếp vào khay mẫu Agilent HPLC có thể được đặt trực tiếp vào bộ lấy mẫu HPLC, loại bỏ việc chuyển lọ thủ công.
  • Mô-đun lọc tùy chọn sử dụng màng lọc Cytiva trong thiết kế tấm lọc 8 kênh Whatman 850-DS độc quyền, giúp đơn giản hóa việc thay thế bộ lọc giữa các lần chạy.
  • 850-DS tương thích với 708-DS, Apparatus 3, Apparatus 7, Hệ thống NanoDis và Hệ thống UV Multicell.

Nguyên lý vận hành


Công nghệ


Thông số kỹ thuật


Tài liệu kỹ thuật


Công cụ tra cứu