Cary 60 Multicell UV Dissolution System

Máy quang phổ UV-Vis Cary 60 với bộ thay đổi đa ngăn kết hợp đèn Xenon để lấy mẫu đồng thời và đọc tuần tự từng mẫu. Mỗi bình đều có một ống dẫn và flow cell chuyên dụng, loại bỏ nhiễm bẩn chéo.

Phần mềm Cary WinUV dissolution được thiết kế để sử dụng trong 21 CFR phần 11 môi trường. Khi được sử dụng với cấu hình kép, mỗi thiết bị có thể chạy các phương pháp độc lập và các nhà phân tích có thể dễ dàng tùy chỉnh các báo cáo cuối cùng với bản tóm tắt đầy đủ về việc thu thập dữ liệu bằng cách sử dụng các công cụ so sánh và đánh giá thống kê, bảng dữ liệu và hồ sơ hòa tan.

Chi tiết sản phẩm Sản phẩm liên quan

Đặc tính nổi bật

  • Có sẵn trong cấu hình thiết bị đơn hoặc kép, hỗ trợ các flow cell chuyên dụng riêng lẻ cho khoảng dài đường dẫn, từ 0,2 đến 10 mm.
  • Cung cấp tám flow cell cho mỗi thiết bị hòa tan, lấy giá trị blank và ghi chuẩn trong mỗi thời điểm hoặc sử dụng các giá trị offline.
  • Có thể hỗ trợ một máy bơm nhu động hoặc bộ lấy mẫu hòa tan 850-DS để bổ sung quá trình lọc hoặc lưu trữ mẫu, cũng như phân tích online.
  • Hệ thống có thể được cấu hình như một vòng khép kín, nơi mẫu được ghi sau đó đưa trở lại bình
  • Khi được cấu hình với hai thiết bị 708-DS, mỗi thiết bị hòa tan có thể chạy một phương pháp khác nhau.

Thông số kỹ thuật

Video

Catalogiue

Chat zalo
Chat messenger
Liên hệ chúng tôi