03_G6465A-00000_Infinity-II_UTQ_right_ZB026

6560 Ion Mobility LC/Q-TOF

Hệ thống Q-TOF LC/MS Agilent ion mobility 6560 mang lại khả năng phân tách và chọn lọc độc nhất vô nhị bằng cách kết hợp sắc ký, ion mobility và khối phổ. Thiết bị 6560 Q-TOF LC/MS thậm chí có thể khám phá thông tin cấu trúc mà các hệ thống LC/MS truyền thống không thể cho thấy được.

Hệ thống có công nghệ ion funnel điện động học cải tiến giúp cải thiện đáng kể độ nhạy trong khi vẫn duy trì thiết kế drift tube trường hấp dẫn thấp. Điều này cho phép bạn đo trực tiếp các mặt cắt va chạm (CCS) chính xác và bảo vệ các mục tiêu kém bền. Cho dù bạn đang tìm cách tạo ra một profiling toàn diện hơn về các hợp chất chuyển hóa, mô tả đặc điểm của hỗn hợp cao phân tử phức tạp, hoặc hiểu những thay đổi cấu trúc trong các phân tử sinh học, thì khối phổ ion mobility đều có khả năng cung cấp dữ liệu thông tin mới.

Đặc tính nổi bật

+ Tiêu chuẩn vàng trong đo lường mặt cắt va chạm trực tiếp và độ chính xác

+ Mang lại khả năng phân tách tối đa bằng cách kết hợp UHPLC, độ linh động của ion (ion mobility) và khối phổ phân giải cao

+ Mang lại khả năng phân tách tốt hơn các dạng isobaric phức tạp như lipid và glycans

+ Cho phép mô tả chuyên sâu các đặc điểm cấu trúc và các hợp chất đồng phân

+ Đặc điểm thiết kế drift tube năng lượng thấp để duy trì độ trung thực về cấu trúc của các phân tử trong pha khí


Nguyên lý vận hành

ECD trên hệ thống Agilent LC / Q-TOF với e-MSion’s ExD cell

Sử dụng ExD cell từ e-MSion với hệ thống Agilent LC/Q-TOF cải thiện đáng kể đặc tính tổng thể của các dạng protein thông qua phân ly bắt điện tử (ECD) nhanh chóng và hiệu quả.

ECD cho phép xác định các đặc tính của glycan, sắp xếp của disulfide tốt hơn và xác định các biến đổi sau dịch mã không bền. e-MSion ExD tạo ra sự phân mảnh chuỗi bên có thể phân biệt các isobaric axit amin và các sản phẩm phân hủy khác ảnh hưởng đến chất lượng dược phẩm sinh học, trong khi các chức năng chính của Q-TOF như truyền dẫn, độ nhạy hoặc độ phân giải vẫn không thay đổi.


Công nghệ


Thông số kỹ thuật


Tài liệu kỹ thuật


Công cụ tra cứu