07_ZC135_LC-MS_G1982-60455_Nanospray_Source_F_thumb_320
07_ZC135_LC-MS_G1982-60455_Nanospray_Source_L_thumb_320
07_ZC135_LC-MS_G1982-60455_Nanospray_Source_R_thumb_320

Electrospray (ESI) Source

Ion hóa phun điện tử (ESI) là một kỹ thuật ion hóa chính của LC/MS có thể được sử dụng để phân tích các chất phân tử lớn và nhỏ. Nguồn ion phun điện tử của Agilent sử dụng hệ thống phun sương trực giao đã được cấp bằng sáng chế và hệ thống drying gas thổi ngược dòng được gia nhiệt để đạt được độ nhạy tuyệt vời và hiệu suất mạnh mẽ, đáng tin cậy. Nguồn ESI bộ phun sương kép có sẵn trong các thiết bị TOF và Q-TOF, với đầu phun sương thứ hai dành riêng cho việc liên tục đưa vào dung dịch  khối lượng tham chiếu để đảm bảo độ chính xác khối vượt trội.


  • Rất thích hợp cho phân tích các đại phân tử sinh học như protein và peptit, cũng như các phân tử nhỏ hơn, phân cực hơn
  • Có khả năng tạo ra các ion đa điện tích khác nhau trong khi hoạt động ở nhiệt độ tương đối thấp
  • Kỹ thuật nhạy với nồng độ, có thể sử dụng các mẫu đậm đặc hơn để cải thiện độ nhạy, cho phép tốc độ dòng thấp hơn đối với các ứng dụng giới hạn mẫu
  • Có sẵn các chế độ dòng tiêu chuẩn, dòng mao quản và dòng nano