03_ZC135_LC-MS_G1978B_Multimode_Source_F_thumb_320
03_ZC135_LC-MS_G1978B_Multimode_Source_L_thumb_320
03_ZC135_LC-MS_G1978B_Multimode_Source_R_thumb_320

Jet Stream Technology Ion Source (AJS)

Công nghệ tập trung gradient nhiệt được sử dụng trong nguồn ion hóa có độ nhạy cao Agilent Jet Stream mở rộng độ nhạy của ion hóa phun điện tử (ESI) cho nhiều ứng dụng và tốc độ dòng khác nhau.

Công nghệ độc quyền cho MS có độ nhạy cao này sử dụng khí nitơ quá nhiệt để cải thiện quá trình hóa hơi giọt dung môi và tạo ion, cho tín hiệu lớn hơn và giảm nhiễu. Nó cung cấp độ nhạy cao nhất cho hầu hết các chất phân tích và tín hiệu cao hơn ít nhất năm lần so với quá trình ion hóa phun điện tử tiêu chuẩn.


  • Công nghệ Agilent Jet Stream tăng cường độ nhạy đáng kể so với quá trình ion hóa phun điện tử tiêu chuẩn.
  • Sheath gas nitơ quá nhiệt hạn chế việc đầu phun phun vùng sương rộng và cải thiện quá trình hóa hơi dung môi tạo ion
  • Cải thiện hiệu suất tạo và thu thập ion để tăng tín hiệu và giảm nhiễu
  • Cải thiện từ 5 đến 10 lần độ nhạy so với ESI ở tốc độ dòng khí thông thường (50 µL/phút đến 2,5 mL/phút)
  • Các thông số vận hành nhất quán trên khoảng rộng các tốc độ dòng khí khác nhau giúp giảm nhu cầu tối ưu hóa lại