Hệ thống sắc ký khí 990 Micro GC

Các hệ thống Agilent 990 Micro GC cung cấp các câu trả lời cần thiết với các tính năng tiên tiến, dẫn đầu ngành với chất lượng và tốc độ rất quan trọng để phân tích khí.

Lên đến bốn kênh phân tách và phát hiện, đầu dò Micro TCD và chỉ sử dụng 10% năng lượng và khí mang so với phòng thí nghiệm thông thường.

 

Danh mục:
Chi tiết sản phẩm Sản phẩm liên quan

Đặc tính nổi bật

  • Chỉ phân tích mẫu khí
  • Lên đến 4 kênh phân tách và phát hiện
  • Đầu dò Micro TCD
  • Tác động nhỏ về kích thước cũng như môi trường. Chỉ sử dụng 10% năng lượng và khí mang so với phòng thí nghiệm GC thông thường
  • Tùy chọn khí mang He, H2, N2, Ar
  • Phạm vi cột rộng
  • Quy trình (nội tuyến/trực tuyến) thực hiện linh hoạt trong, ngoài phòng thí nghiệm
  • Kênh trao đổi giữa phiên bản phòng thí nghiệm và phiên bản di động
  • Đường dẫn mẫu trơ. Phân tích nhu cầu lưu huỳnh (H2S) xuống mức ppm thấp
  • Một loạt các phụ kiện, xử lý mẫu cũng như các công cụ xuất báo cáo và kết quả.

Thông số kỹ thuật

Video

Catalogiue

Chat zalo
Chat messenger
Liên hệ chúng tôi