Công nghệ dòng mao quản

Công nghệ dòng mao quản của Agilent (CFT) là các thiết bị có khối lượng nhiệt thấp, có thể lắp vào lò cột và trơ sử dụng các ống sắt mềm dẻo, để đảm bảo các kết nối không bị rò rỉ. Chúng cho phép những người vận hành GC và GC/MS thực hiện các kết nối mao quản đáng tin cậy, không rò rỉ. Là một phần của Đường dẫn dòng trơ, chúng có thể được tin cậy trong các ứng dụng đòi hỏi khắt khe nhất.

Công nghệ dòng mao quản (CFT) làm tăng tính linh hoạt của hệ thống GC. Sử dụng thiết bị Backflush CFT, GC có thể được sử dụng để giảm lượng chuẩn bị mẫu cần thiết. Hệ thống GC với CFT hiện có thể giữ các chất gây ô nhiễm nặng khỏi cột phân tích và hệ thống phát hiện của bạn.

 

Danh mục:
Chi tiết sản phẩm Sản phẩm liên quan
Chat zalo
Chat messenger
Liên hệ chúng tôi