1
2
3
4
5

Công nghệ dòng mao quản

Công nghệ dòng mao quản của Agilent (CFT) là các thiết bị có khối lượng nhiệt thấp, có thể lắp vào lò cột và trơ sử dụng các ống sắt mềm dẻo, để đảm bảo các kết nối không bị rò rỉ. Chúng cho phép những người vận hành GC và GC/MS thực hiện các kết nối mao quản đáng tin cậy, không rò rỉ. Là một phần của Đường dẫn dòng trơ, chúng có thể được tin cậy trong các ứng dụng đòi hỏi khắt khe nhất.

Công nghệ dòng mao quản (CFT) làm tăng tính linh hoạt của hệ thống GC. Sử dụng thiết bị Backflush CFT, GC có thể được sử dụng để giảm lượng chuẩn bị mẫu cần thiết. Hệ thống GC với CFT hiện có thể giữ các chất gây ô nhiễm nặng khỏi cột phân tích và hệ thống phát hiện của bạn.

 


ĐẶC TÍNH NỔI BẬT

  • Backflush – Giảm đáng kể thời gian tiêm vào để cung cấp chất lượng dữ liệu tốt hơn
  • Các tổ chức cuối cùng được thanh lọc- Cung cấp các kết nối không bị rò rỉ đã vô hiệu hóa để giảm thời gian và tăng năng suất phòng thí nghiệm.
  • Bộ tách dòng – Cho phép thu thập dữ liệu trên tối đa ba đầu dò trong một lần tiêm với các kết nối dễ dàng tắt kích hoạt.
  • Deans Switch – Tạo điều kiện thuận lợi cho việc cắt các peak quan tâm sang cột thứ 2 với lớp pha tĩnh khác nhau làm tăng độ chọn lọc cũng như độ phân giải của các hợp chất hàm lượng vết trong nền mẫu phức tạp.
  • Điều chế dòng GCxGC – Cung cấp sắc ký đa chiều toàn diện, không cần cryogen, cung cấp hình ảnh trực quan của các thành phần mẫu để xác định các loại mẫu.

NGUYÊN LÝ VẬN HÀNH


CÔNG NGHỆ


THÔNG SỐ KỸ THUẬT


Tài liệu kỹ thuật