1
2

Bộ lấy mẫu headspace Agilent 8697

Bộ giao tiếp tích hợp, bộ lấy mẫu headspace Agilent 8697 cho phép bạn quản lý quy trình công việc GC của mình từ một giao diện duy nhất-và dành nhiều thời gian hơn cho những việc quan trọng.


Features

⦁ Độ trơ đồng nhất, đáng tin cậy đảm bảo hiệu suất GC vượt trội mà không làm mất hoặc giảm chất phân tích.
⦁ Phần cứng tiên tiến, chẳng hạn như mô-đun EPC dựa trên vi kênh với bù áp suất khí quyển và lấy mẫu dựa trên van, mang lại độ chính xác chưa từng có.
⦁ Tính năng thông minh tích hợp và khả năng truy cập từ xa cho phép bạn cập nhật trạng thái mọi lúc, mọi nơi.


How it works


Technology


Specifications