Features

⦁ Đối với các phòng thí nghiệm có nhu cầu lấy mẫu trung gian, Agilent 7650A là lựa chọn lý tưởng để đạt hiệu quả tối đa.
⦁ Tiêm kẹp 3 lớp, chất nội chuẩn, mẫu và chất bảo vệ trong một lần tiêm.
⦁ Hiệu suất phù hợp với các sản phẩm Agilent ALS khác.
⦁ Chương trình tiêm có thể lập trình tối ưu hóa tốc độ pít tông cho các ứng dụng thể tích lớn hoặc nhiều thách thức.


How it works


Technology


Specifications