Large VacIon Plus Pumps (150 to 1000 L/s for nitrogen)

Bơm Ion công suất lớn VacIon Plus có tốc độ bơm từ 150 tới 1000 L/s cho nitơ. Những chiếc máy bơm này hiện có cấu hình Đi-ốt. Đi-ốt khí hiếm, và vỏ sao.

Bơm Đi-ôt VacIon Plus thường được sử dụng chính trong hệ thống UHV cho các thiết bị chuyển dịch electron và trong kính hiển vi điện tử. Bơm Đi-ốt khí hiếm được sử dụng cho các ứng dụng UHV để bơm hỗn hợp khí tới 1 áp suất nhất định thực sự lý tưởng để đạt được áp suất UHV ở các máy gia tốc, máy gia tốc hạt, máy gia tốc electron và các ứng dụng phân tích bề mặt. Máy bơm vỏ sao là loại bơm duy nhất có thể xử lí được lượng lớn khí hiếm và hidro. Đây cũng là máy có tốc độ và dung tích lớn nhất cho metan, argon và heli

 

Category:
Product details Related Product

Features

Specifications

Large VacIon Plus Pumps Inlet Flange Element Type Pumping Speed (L/s) (saturated pump at 1-6 mbar) Nitrogen Operating Life (hours) (at 1-6 mbar) Weight
VacIon Plus 150 6″ OD CFF (NW 100) Star Cell Noble Diode Diode 125 135 150 80000 50000 50000 Net 43 (94) Shipping 53 (110)
VacIon Plus 200 8″ CFF (NW 160) Star Cell Noble Diode Diode 180 185 200 80000 50000 50000 Net 51 (112) Net 45 (99) Net 45 (99)
VacIon Plus 300 8″ OD CFF (NW 150) Star Cell Noble Diode Diode 240 260 300 80000 50000 50000 Net 69 (149) Shipping 84 (185)
VacIon Plus 500 8″ OD CFF (NW 150) Star Cell Noble Diode Diode 410 440 500 80000 50000 50000 Net 120 (264) Shipping 135 (297)
VacIon Plus 1000 12″ CFF (NW 250) Noble Diode Diode 800 1000 80000 50000 Net 265 (585) without heaters

Video

Video

Chat zalo
Chat messenger
Liên hệ chúng tôi