Large VacIon Plus Pumps (150 to 1000 Ls for nitrogen)

Large VacIon Plus Pumps (150 to 1000 L/s for nitrogen)

Bơm Ion công suất lớn VacIon Plus có tốc độ bơm từ 150 tới 1000 L/s cho nitơ. Những chiếc máy bơm này hiện có cấu hình Đi-ốt. Đi-ốt khí hiếm, và vỏ sao.

Bơm Đi-ôt VacIon Plus thường được sử dụng chính trong hệ thống UHV cho các thiết bị chuyển dịch electron và trong kính hiển vi điện tử. Bơm Đi-ốt khí hiếm được sử dụng cho các ứng dụng UHV để bơm hỗn hợp khí tới 1 áp suất nhất định thực sự lý tưởng để đạt được áp suất UHV ở các máy gia tốc, máy gia tốc hạt, máy gia tốc electron và các ứng dụng phân tích bề mặt. Máy bơm vỏ sao là loại bơm duy nhất có thể xử lí được lượng lớn khí hiếm và hidro. Đây cũng là máy có tốc độ và dung tích lớn nhất cho metan, argon và heli

 


Features


How it works


Technology


Specifications

Large VacIon Plus Pumps Inlet Flange Element Type Pumping Speed (L/s) (saturated pump at 1-6 mbar) Nitrogen Operating Life (hours) (at 1-6 mbar) Weight
VacIon Plus 150 6″ OD CFF (NW 100) Star Cell
Noble Diode
Diode
125
135
150
80000
50000
50000
Net 43 (94)
Shipping 53 (110)
VacIon Plus 200 8″ CFF (NW 160) Star Cell
Noble Diode
Diode
180
185
200
80000
50000
50000
Net 51 (112)
Net 45 (99)
Net 45 (99)
VacIon Plus 300 8″ OD CFF (NW 150) Star Cell
Noble Diode
Diode
240
260
300
80000
50000
50000
Net 69 (149)
Shipping 84 (185)
VacIon Plus 500 8″ OD CFF (NW 150) Star Cell
Noble Diode
Diode
410
440
500
80000
50000
50000
Net 120 (264)
Shipping 135 (297)
VacIon Plus 1000 12″ CFF (NW 250) Noble Diode
Diode
800
1000
80000
50000
Net 265 (585)
without heaters

Literature