Hệ thống 1260 Infinity II Bio-SEC Multi-Detector

Hệ thống Infinity Multi-Detector Bio-SEC  1260 hoàn toàn không chứa kim loại, bao gồm đầu dò tán xạ ánh sáng và tán xạ ánh sáng động cho phép xác định hình dạng và kích thước protein mà không cần cột SEC hiệu chuẩn. Sắc ký loại trừ kích thước (SEC) là phương pháp tiêu chuẩn để xác định và định lượng monome, dimer, cốt liệu, các chất phân hủy tiềm ẩn và là yêu cầu chung để được chấp thuận theo quy định. Đầu dò có giao diện đợn giản, thể tích chết thấp kết nối với thiết bị LC 1260 Infinity II trơ về mặt sinh học

 

Chi tiết sản phẩm Sản phẩm liên quan

Đặc tính nổi bật

  • Đầu dò tán xạ ánh sáng cho kết quả có độ chính xác và độ tái lặp về trọng lượng phân tử độc lập với cột SEC đã được hiệu chuẩn bằng cách sử dụng các chuẩn polymer có sự phân bố khối lượng hẹp.
  • Có thể xác định và mô tả đặc điểm của các oligome, đồng thời cung cấp thông tin liên quan đến các hiệu ứng tập hợp và gấp nếp.
  • Đầu dò tán xạ ánh sáng, dẫn đầu thị trường, “thể tích chết thấp” cho phép giảm thiểu tối đa vấn đề bành rộng peak đảm bảo xác định chính xác khối lượng phân tử
  • Tương tự, flow cell cũng được sử dụng để thực hiện các phép đo tán xạ ánh sáng động (ví dụ: Các chi tiết liên quan đến kích thước trong dung dịch, như bán kính thủy động lực học (hoặc Rh)).
  • Khả năng chi tiết chính xác vì các protein hình cầu là chất tán xạ không đối xứng

Thông số kỹ thuật

Video

Catalogiue

Chat zalo
Chat messenger
Liên hệ chúng tôi