QuickProbe-rendering-8890-1600x1600z

Hệ GC/MS QuickProbe

Hệ GC/MS Agilent QuickProbe cho phép phân tích trực tiếp mẫu dạng bột, viên nén, mẫu thực phẩm và mẫu lỏng ngay lập tức với việc chuẩn bị mẫu cực ít chỉ trong vòng chưa đầy một phút. Được thiết kế cho các phòng thí nghiệm phân tích ma túy bị thu giữ pháp lý và phòng thí nghiệm thực phẩm phải đối mặt với một lượng lớn mẫu, QuickProbe là giải pháp hoàn hảo để sàng lọc mẫu nhanh chóng và tối đa hóa năng suất của phòng thí nghiệm.

Duy chỉ có Agilent QuickProbe có sự kết hợp của phân tích tức thời bằng cách sử dụng đầu dò chèn mẫu trực tiếp, với khả năng phân tách GC siêu nhanh, theo sau là phân tích khối phổ và tự tin nhận dạng hợp chất nhờ sử dụng thư viện NIST. Sự phân tách trong cột QuickProbe trước khi phân tích MS giúp phân giải các hợp chất trong hỗn hợp và ngăn ngừa nhiễm bẩn nguồn ion hóa. QuickProbe có thể được đặt bên trên hệ GC/MS của bạn mà không cần thay đổi GC hoặc cột GC hiện có.


  • Xác định nhanh thành phần của mẫu dạng viên nén, bột, mẫu thực phẩm và mẫu lỏng
  • Gia nhiệt, phân tách nhanh chóng với inlet và cột ngắn QuickProbe.
  • Tự tin định danh các hợp chất bao gồm cả các đồng phân bằng sách sử dụng các thư viện ion hóa điện tử như NIST
  • Xác định thành phần mẫu gần như tức thời với chi phí thấp hơn so với các giải pháp tương tự
  • Giảm chi phí vận hành với việc tiết kiệm thuốc thử và chi phí xử lý chất thải cũng như việc đào tạo lại, do nó sử dụng công nghệ GC/MS quen thuộc
  • Khả dụng trên GC/MSD 5977B ghép nối với GC 8890 hoặc 7890B
  • Có các vật tư tiêu hao chuyên dụng như đầu dò, giá đỡ đầu dò, liner thủy tinh frit (dùng cho inlet) và các loại cột có sẵn được đặt trong hộp không gây va chạm để tránh nhiễm bẩn
  • Được điều khiển bởi phần mềm Agilent MassHunter dễ dàng tiếp cận tới việc kiểm soát thu thập dữ liệu, phát triển phương pháp, phân tích định tính và báo cáo kết quả.