Phần mềm điều khiển thử độ hòa tan

Phần mềm Dissolution Workstation Agilent tích hợp thiết bị hòa tan và các bộ phận lấy mẫu tự động để điều khiển đồng thời tối đa bốn hệ thống thuộc bất kỳ cấu hình nào từ một máy tính để bàn.

Phần mềm cho phép bạn xây dựng, chỉnh sửa, tìm kiếm, truy xuất và lưu trữ tất cả các phương pháp hòa tan và báo cáo thử nghiệm từ một giao diện duy nhất. Thông số phương pháp, thông tin thiết bị/phụ kiện và dữ liệu thử nghiệm được thu thập và ghi lại. Trạng thái thử nghiệm có thể nhìn thấy trong thời gian thực khi trong tiến trình thực hiện thông qua các mốc thời gian cho mỗi hệ thống hòa tan. Các thay đổi của người dùng cũng có thể được theo dõi như một phần của tuân thủ 21 CFR Part 11.

Chi tiết sản phẩm Sản phẩm liên quan

Đặc tính nổi bật

  • Theo dõi các phương pháp trong thời gian thực, cũng như nắm bắt và ghi lại các thông số của phương pháp, các phép đo nhiệt độ và thời gian lấy mẫu.
  • Kiểm soát tối đa bốn (4) hệ thống hòa tan độc lập với một PC duy nhất.
  • Theo dõi tất cả các bản cập nhật phương pháp / hệ thống cũng như các thử nghiệm đã thực hiện và lưu trữ chúng trong các kho lưu trữ có thể tìm kiếm dễ dàng.
  • In, xem trước hoặc xuất các kết quả dạng văn bản được tạo ra bởi quá trình chạy hòa tan trong cơ sở dữ liệu được bảo vệ được tạo trong nội bộ hoặc trên hệ thống network.
  • Duy trì lịch sử đầy đủ cho tất cả các thử nghiệm đã thực hiện, có thể được xác minh kỹ thuật số và ký điện tử.
  • Tích hợp hoặc xuất dữ liệu sang hệ thống quản lý thông tin phòng thí nghiệm (LIMS) thông qua hệ thống client-server.
  • Kiểm soát các quyền và đặc quyền của người dùng bằng cách tận dụng các khả năng bảo mật của hệ điều hành Windows.
  • Sử dụng với tất cả các thiết bị đo độ hòa tan Agilent.
  • Giảm dấu vết trên giấy và lỗi sao chép thủ công liên quan đến các hệ thống độc lập hoặc bán tự động.
  • Các biện pháp kiểm soát kỹ thuật tích hợp đảm bảo tính bảo mật cho dữ liệu của bạn, kiểm soát quyền truy cập và tạo điều kiện tuân thủ theo định nghĩa của FDA Hoa Kỳ 21 CFR Part 11, Phụ lục 11 của EU và các quy định về hồ sơ điện tử quốc gia tương tự.

Thông số kỹ thuật

Video

Catalogiue

Chat zalo
Chat messenger
Liên hệ chúng tôi