Hệ thống 1290 Infinity II Online SPE

Hệ thống 1290 Infinity II Online SPE cung cấp khả năng chiết pha rắn tự động để làm giàu chất phân tích, loại bỏ các thành phần chất nền hoặc giới hạn phát hiện thấp hơn, ví dụ như để phân tích lượng vết.

Hệ thống SPE trực tuyến này cung cấp sự linh hoạt để phù hợp với hầu hết mọi thách thức phân tích. Công nghệ Quick Change Valve của Agilent để luân phiên giữa hai ống triết pha rắn có thể tái sử dụng hoặc sử dụng SPE và tiêm trực tiếp trên cùng một thiết bị mà không cần lắp lại hoặc thay van. Được kết hợp với khối phổ ba tứ cực dòng Agilent 6400, Giải pháp SPE trực tuyến InfinityLab đưa bạn vào một chiều không gian mới của khả năng phát hiện lượng vết, siêu tối thiểu.

 

Chi tiết sản phẩm Sản phẩm liên quan

Đặc tính nổi bật

  • Tự động hóa quy trình làm việc của bạn để chuẩn bị mẫu SPE - tránh lỗi và tăng công suất
  • Chuẩn bị mẫu, phân tích LC và MS / MS trực tuyến chỉ trong một nỗ lực - tiết kiệm thời gian và chi phí
  • Làm phong phú chất phân tích của bạn để đạt đến giới hạn phát hiện thấp nhất và tăng độ chắc chắn trong phân tích của bạn
  • Tận dụng tính linh hoạt đầy đủ của các bộ SPE trực tuyến được điều chỉnh, chẳng hạn như Online SPE Starter Kit, Direct Injection Kit, hoặc High Volume Injection Kit để đáp ứng các thách thức SPE cụ thể của bạn
  • Lợi ích mang tới từ giải pháp hoàn chỉnh của một nhà cung cấp bao gồm thiết bị đo UHPLC hiệu năng cao, phát hiện MS tứ cực ba cực nhạy cao và các vật tư tiêu hao chuyên dụng như ống triết pha rắn SPE có thể tái sử dụng

Thông số kỹ thuật

Video

Catalogiue

Chat zalo
Chat messenger
Liên hệ chúng tôi