G7930A_850-DS-Sampling-Station_F_ZD072_zoomtb
G7930A_850-DS-Sampling-Station_L_ZD072_zoomtb
G7930A_850-DS-Sampling-Station_open_L_ZD072_zoomtb
G7930A_850-DS-Sampling-Station_R_ZD072_zoomtb

850-DS Sampling Station

Bộ lấy mẫu 850-DS cho phép lấy mẫu hòa tan tự động từ thiết bị hòa tan 1, 2, 3, 5, 6 và 7. Các mẫu được lọc, rút và lưu trữ để phân tích HPLC và UV. Thiết bị cung cấp các khả năng mới nhất để tập trung hóa quy trình chuyển, lọc và thu thập mẫu trong phòng thí nghiệm.

850-DS giải phóng thời gian của các nhà phân tích, loại bỏ các lỗi lấy mẫu liên quan đến quá trình lấy mẫu thủ công. Bằng cách này, thiết bị giúp cải thiện hiệu quả thông lượng và độ lặp lại.


  • Lấy mẫu từ thiết bị hòa tan (1, 2, 3, 5, 6, và 7) theo cách chính xác, lặp lại, giảm sự biến đổi và cải thiện hiệu quả thông lượng.
  • Tốc độ bơm thay đổi với khoảng thời gian ngắn hơn và xử lý các loại môi trường khác nhau, bao gồm cả chất hoạt động bề mặt.
  • Bơm xi-lanh piston xoay tích hợp và các tùy chọn lọc từ thiết kế nhỏ gọn, tích hợp của nó giúp tiết kiệm không gian thí nghiệm.
  • Nhiều tùy chọn khay mẫu, bao gồm khả năng lấy mẫu trực tiếp vào khay mẫu Agilent HPLC có thể được đặt trực tiếp vào trạm lấy mẫu HPLC, loại bỏ việc chuyển vial thủ công.
  • Mô-đun lọc tùy chọn sử dụng màng lọc Cytiva trong thiết kế màng lọc 8 kênh Whatman 850-DS độc quyền, giúp đơn giản hóa việc thay thế bộ lọc giữa các mốc thời gian.
  • 850-DS tương thích với 708-DS, thiết bị 3, thiết bị 7, hệ thống NanoDis và hệ thống UV Multicell.