Medium VacIon Plus Pumps (20 to 75 Ls for nitrogen)

Bơm ion công suất vừa Agilent VacIon (20 tới 75 Ls cho khí nitơ)

Bơm Ion công suất vừa  VacIon Plus có tốc độ bơm từ 20 tới 75 L/s cho nitơ. Những chiếc máy bơm này hiện có cấu hình Đi-ốt. Đi-ốt khí hiếm, và vỏ sao.

Bơm Đi-ôt VacIon Plus thường được sử dụng chính trong hệ thống UHV cho các thiết bị chuyển dịch electron và trong kính hiển vi điện tử. Bơm Đi-ốt khí hiếm được sử dụng cho các ứng dụng UHV để bơm hỗn hợp khí tới 1 áp suất nhất định thực sự lý tưởng để đạt được áp suất UHV ở các máy gia tốc, máy gia tốc hạt, máy gia tốc electron và các ứng dụng phân tích bề mặt. Máy bơm vỏ sao là loại bơm duy nhất có thể xử lí được lượng lớn khí hiếm và hidro. Đây cũng là máy có tốc độ và dung tích lớn nhất cho metan, argon và heli

 


ĐẶC TÍNH NỔI BẬT


NGUYÊN LÝ VẬN HÀNH


CÔNG NGHỆ


THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Bơm VacIon công suất vừa Mặt bích đầu vào Loại Tốc độ bơm (L/s) (bão hòa ở 1-6 mbar) Nitrogen Tuổi thọ (giờ) (ở 1-6mbar) Khối lượng
VacIon Plus 20 2 3/4″ OD CFF (NW 35) Vỏ sao
Đi-ốt khí hiếm
Đi-ốt
20
22
27
80000
50000
50000
Net 7 (15)
Shipping 11(24)
VacIon Plus 40 2 3/4″ OD CFF (NW 35) Vỏ sao
Đi-ốt khí hiếm
Đi-ốt
34
36
40
80000
50000
50000
Net 17 (37)
Shipping 21(46)
VacIon Plus 55 4 1/2″ OD CFF (NW 63) Vỏ sao
Đi-ốt khí hiếm
Đi-ốt
50
53
55
80000
50000
50000
55
Net 18 (39)
Shipping 22(48)
VacIon Plus 75 6″ OD CFF (NW 35) Vỏ sao
Đi-ốt khí hiếm
Đi-ốt
65
68
75
80000
50000
50000
Net 19 (42)
Shipping 23 (51)

Tài liệu kỹ thuật