Thư mời hội thảo trực tuyến – Phân tích độ tố nấm mốc trong thức ăn chăn nuôi

Trong chăn nuôi, sự sinh trưởng và phát triển của vật nuôi chịu sự tác động trực tiếp bởi chất lượng của thức ăn. Khi đảm bảo đúng nhu cầu dinh dưỡng, vật nuôi sẽ sinh trưởng phát triển tốt, mang lại hiệu quả kinh tế cao, tạo ra nguồn nguyên liệu thực phẩm chất lượng cho con người.

Chất lượng của thức ăn chăn nuôi phụ thuộc vào các yếu tố hàm lượng dinh dưỡng bao gồm các axit amin, vitamin, cùng với các yếu tố hạn chế như kim loại nặng, độc tố nấm mốc… để đánh giá được chất lượng thức ăn chăn nuôi, cần có giải pháp phù hợp cho phân tích các chỉ tiêu trên.

Trong hội thảo này chúng tôi sẽ trình bài giải pháp của Agilent cho phân tích kiểm nghiệm chất lượng thức ăn chăn nuôi bao gồm giải pháp cho phân tích các chỉ tiêu khó như các acid amin, độc tố vi nấm.

Chat zalo
Chat messenger
Liên hệ chúng tôi