Thư mời hội thảo trực tuyến Giải quyết thách thức phân tích ô nhiễm ‘hóa chất vĩnh cửu’ PFAS

Thông tin chi tiết

Ngày: Thứ 5, ngày 7 tháng 3, 2024

Thời gian:

  • 12:30 pm Thái Lan
  • 01:30 pm Singapore / Kuala Lumpur
  • 04:30 pm Melbourne

Diễn giả
Robin Philp,
Quản lý Học viện và Hợp tác (SEA), Sale LSAG SAPK, Agilent Technologies

Tiến sĩ Sori Mok
Khoa Khoa học Biển và Công nghệ Hội tụ, Trường đại học Khoa học và Công nghệ Hội tụ, Đại học Hanyang

ĐĂNG KÝ NGAY

Agilent kính mời quý khách tham dự hội thảo trực tuyến: Giải quyết thách thức phân tích ô nhiễm ‘hóa chất vĩnh cửu’ PFAS

Các chất per- và polyfluoroalkyl (PFAS) mới và mới nổi là vấn đề chính được quan tâm trong các nghiên cứu môi trường toàn cầu. Một trong những nhóm nhỏ của chúng, PFAS trung tính (n-PFAS) được coi là chất gây ô nhiễm đáng lo ngại mới nổi và là tiền thân của PFOA và PFOS được kiểm soát trong môi trường thông qua quá trình oxy hóa bằng ánh sáng và phân hủy vi sinh vật.

Trong nghiên cứu này, các mẫu không khí, trầm tích và nước thải được thu thập từ các khu vực trong và/hoặc được bao quanh bởi các cơ sở công nghiệp liên quan đến hóa chất fluoro để mô tả đặc điểm ô nhiễm của PFAS loại mới và n-PFAS bằng cách sử dụng phân tích mục tiêu và phi mục tiêu trên sắc ký khí. Rượu fluorotelomer chiếm ưu thế trong các mẫu, chiếm 80% n-PFAS, theo sau là fluorotelomer acrylate. Các mẫu không khí được thu thập gần cơ sở sản xuất sản phẩm chống thấm nước siêu bền (DWR) có nồng độ n-PFAS cao nhất, cao hơn khoảng hai bậc so với mẫu ở những khu vực khác. Phân tích phi mục tiêu đã xác định được fluorotelomer iodide và fluorotelomer methacrylate trong nhiều nền mẫu gần các cơ sở DWR, cho thấy ô nhiễm n-PFAS đáng kể. Mức PFAS C6 và C8 phản ánh sự thay đổi trong mô hình sử dụng hóa chất fluoro từ C8 sang C6. Các profile phụ thuộc vào nền mẫu của n-PFAS cho thấy PFAS chuỗi ngắn (ví dụ: C6) và PFAS chuỗi dài hơn (> C8) lần lượt chiếm ưu thế trong không khí và trầm tích, hay không khí và trầm tích là nguồn PFAS linh động và thứ cấp. Nước thải công nghiệp chưa xử lý và đã xử lý đều chứa n-PFAS và các sản phẩm biến đổi của chúng. Những phát hiện này đã làm sáng tỏ sự hiểu biết của chúng tôi về sự phân bố và di chuyển đa nền mẫu của PFAS.

Chi tiết chương trình (Giờ chuẩn Singapore)

01:30 pm – 01:40 pm

Giới thiệu nghiên cứu hợp tác của Agilent:
Chiến binh nước toàn thế giới
Robin Philp, Quản lý Học viện và Hợp tác (SEA), Sale LSAG
SAPK, Agilent Technologies

01:40 pm – 02:10 pm

Phân tích mục tiêu và phi mục tiêu các chất per- và polyfluoroalkyl trung tính từ các ngành công nghiệp hóa chất fluoro sử dụng GC-MS/MS và GC-TOF: Nhận thức sâu sắc về số phận môi trường.

Tiến sĩ Sori Mok, Khoa Khoa học Biển và Công nghệ Hội tụ, Trường đại học Khoa học và Công nghệ Hội tụ, Đại học Hanyang

02:10 pm – 02:25 pm

Hỏi đáp

Chat zalo
Chat messenger
Liên hệ chúng tôi