Hãng Agilent Technologies cho ra măt hệ thống sắc ký khối phổ K6460 LC/MS chuyên dụng cho các phòng thí nghiệm chẩn đoán lâm sàng