Invitation to agilent live webinar – Targeted and Non Targeted approaches to safeguard your food

Dán nhãn sai và tạp nhiễm là vấn đề ngày càng gia tăng trong sản xuất thực phẩm. Điều này cho thấy sự cần thiết của các thiết bị phân tích kiểm soát chất lượng sản phẩm trong ngành sản xuất thực phẩm.

Trong hội thảo trực tuyến này, chúng tôi sẽ giới thiệu với quý vị những công nghệ và quy trình mới nhất của chúng tôi để giúp quý vị nâng cao tốc độ phân tích dữ liệu đồng thời đem lại kết quả chính xác hơn.

Đồng thời, chúng tôi sẽ giới thiệu về các hệ thống LC / MS và GC / MS được sử dụng để xác định các chất ô nhiễm hữu cơ và vô cơ trong các sản phẩm thịt, động vật có vỏ, thức ăn gia súc và thực phẩm khác; Ngoài thiết bị phân tích ICP-MS với thông lượng mẫu cao và cho năng suất phân loại cao trong các quy trình an toàn thực phẩm. Chúng tôi cũng sẽ giới thiệu thêm về thiết bị Mass Profiler Professional (MPP) có thể cung cấp khả năng tự động hóa tuyệt vời giúp tăng tốc phân tích dữ liệu.

Chat zalo
Chat messenger
Liên hệ chúng tôi