Giám định hình sự

Quy trình phân tích nhanh không cần chuẩn bị mẫu cho ứng dụng Pháp y sử dụng GC/MS QuickProbe

XEM CHI TIẾT


Tự tin kiểm tra chất lượng của các sản phẩm cần sa

Phân tích tecpen Các tecpen góp phần tạo nên hương vị, mùi thơm của cần sa và được sử dụng để...