Thư mời tham gia Hội thảo Trực tuyến: Phát triển phương pháp & Tối ưu hóa