Thư mời tham dự hội thảo trực tuyến kỹ thuật phân tích nhiệt