Thư mời hội thảo trực tuyến phân tích dioxin và các chất tương tự

Dioxin và furan là các hóa chất độc hại nhất được biết đến hiện nay trong khoa học.Trong bản báo cáo sơ thảo của Cục Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ (EPA) năm 1994 đã miêu tả dioxin như là một mối tác nhân đe doạ nguy hiểm đối với sức khoẻ cộng đồng. Cũng theo EPA, dường như không có mức độ phơi nhiễm dioxin nào được coi là an toàn.

Trong hội thảo trực tuyến này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về các phương pháp phân tích Dioxin trong thực phẩm, thức ăn chăn nuôi và môi trường bằng các thiết bị và công nghệ của Agilent.

Chat zalo
Chat messenger
Liên hệ chúng tôi