Thư mời hội thảo trực tuyến – Môi trường Việt Nam

Là một trung tâm công nghiệp mới nổi với tốc độ tăng trưởng kinh tế bên cạnh đó Việt Nam cũng là một nước đang gặp nhiều vấn đề ô nhiễm môi trường. Trong tháng 1 năm 2022, luật Bảo vệ môi trường (LEP) sửa đổi năm 2020 có hiệu lực, luật nêu rõ trách nhiệm của các bộ, địa phương trong việc lồng ghép kinh tế đi song song với hoạch định chiến lược, đánh giá tác động, quan trắc và phân tích môi trường cùng với việc tái chế và tuần hoàn chất thải. Tại Hội nghị các Bên (COP26), chính phủ cũng đã thể hiện sự siết chặt trong việc giải quyết vấn đề phát triển bền vững về biến đổi khí hậu, với cam kết đạt được net-zero phát thải carbon vào năm 2050.

Nếu bạn quan tâm về việc phân tích chất lượng các chất hữu cơ và vô cơ trong nước, đất, không khí hoặc nguồn cung cấp thực phẩm, chúng tôi có các dụng cụ, phụ kiện giải pháp phù hợp, vật tư tiêu hao và các dịch vụ được thiết kế đặc biệt để đáp ứng nhu cầu của quý vị. Trân trọng mời quý vị tham gia kết nối với chúng tôi thông qua hội thảo trực tuyến này.

 

Chat zalo
Chat messenger
Liên hệ chúng tôi