Thư mời hội thảo trực tuyến Hồ sơ các chất có thể chiết xuất trong thử nghiệm ly trích của ngành dược phẩm – Giải quyết các vấn đề phức tạp bằng giải pháp đơn giản, dễ thực hiện.